Podstawy dźwigni w handlu Forex

Podstawy dźwigni w handlu Forex

Dźwignia w handlu odnosi się po prostu do możliwości wzrostu rozmiarów twojej inwestycji poprzez używanie kredytu od brokera. W czasie handlu z dźwignią, pożyczasz efektywnie pieniądze od brokera, dając w zastaw fundusze na swoim koncie. Zastaw ten określany jest mianem marży. Ilość dostępnej dźwigni oparta jest na wymaganiach marży brokera. Wymagania te zwykle przedstawione są jako procent, a dźwignia natomiast przedstawiona jest jako wskaźnik. Przykładowo, broker może wymagać minimalnego poziomu marży 2%co oznacza, że klient musi posiadać minimum 2% całkowitej wartości planowanej transakcji w gotówce, zanim otworzy pozycję. Marża 2% równa jest 50:1 dźwigni. W praktyce, poprzez dźwignie 50:1, mając 1,000$ na koncie pozwoli ci na handel do 50,000$ wartości danego finansowego instrumentu. Przy dźwigni 50:1, 2% strata całkowicie wyczyści konto. Odwrotnie – 2% zysk podwoi wartość konta.

Dźwignia rynkowa oraz instrument

Istnieje wiele typów dźwigni, które zależą od rynku na którym handlujesz i od państwa, w którym jesteś. Przykładowo, stopień dźwigni dostępny w handlu akcjami jest relatywnie niski. W USA inwestorzy przeważnie mają dostęp do dźwigni 2:1 w handlu udziałami, poziom marży to 50%. Rynek przyszły oferuje znacznie większy stopień dźwigni, taki jak 25:1 albo 30:1, w zależności od kontraktu. Dźwignia dostępna na Forex jest jeszcze wyższa, wynosi 50:1 w USA i nawet 400:1 oferowana przez innych brokerów na całym świecie.

Dźwignia w handlu Forex

Dostępność wysokiej dźwigni, w połączeniu ze stosunkowo niskim balansem do otwarcia konta, niesłychanie kusi handlowców detalicznych do dołączenia do Forex. Jednakże, nadmierne używanie dźwigni jest często przywoływane jako najważniejszy powód spustoszeń kont handlowców. Zagrożenia związane z bardzo wysoką dźwignią doprowadziła do interwencji organów w USA, które wprowadziły ograniczenia na ilość dostępnej dźwigni na rynku Forex. W sierpniu 2010 r. Komisja ds. Rynku Przyszłego Dóbr (CFTC) wprowadziła zasady dotyczące detalicznych transakcji, ograniczając dostępną dźwignię do 50:1 do głównych par walutowych i 20:1 do pozostałych. Nadal jednak brokerzy poza USA oferują dźwignie w wysokości 400:1 i wyższe.

Przykłady transakcji z użyciem dźwigni na rynku Forex

W naszym pierwszym przykładzie, przyjmijmy użycie dźwigni 100:1. W takim przypadku, jeśli handlujemy standardowym 100K$ będziemy potrzebowali marży w wysokości 1K$ na naszym koncie. Jeśli, przykładowo, dokonamy transakcji kupując 1 jednostkę USD/CAD za 1.0310 a cena wzrośnie o 1% (103 pips) do 1.0413, zaobserwujemy 100% wzrost na naszym koncie. Odwrotnie, jeśli cena spadnie o 1%, zaobserwujemy 100% straty. Teraz, przyjmijmy, ze handlujemy z dźwignią 50:1 i 1 standardowym lotem 100K$. Będzie to wymagało marży 2K$ (2% z 100K). W takim przypadku jeśli kupujemy standardową jednostkę USD/CAD za 1.0310 a cena wzrośnie o 1% do 1.0413, zaobserwujemy 50% wzrost na naszym koncie, gdy 1% spadek ceny będzie równy 50% straty na koncie.

Zauważ, że 1% ruch to rzecz powszechna, która może się wydarzyć w ciągu kilku minut, zwłaszcza po najważniejszych wiadomościach gospodarczych. Jedna bądź dwie transakcje używając powyższych dźwigni, może wystarczyć, by całkowicie wyczyścić nasze konto. Oczywiście, ekscytującą jest myśl uzyskania zysku 50% albo 100% w jednej transakcji, jednakże zawsze istnieje również ryzyko straty. Profesjonalni handlowcy, którzy odnoszą sukces bardzo często cierpią z powodu takich strat, jednakże są w stanie dalej kontynuować handel, ponieważ dysponują odpowiednią ilością kapitału i nie używają nadmiernej dźwigni. Przyjmijmy teraz mniejszą dźwignię, 5:1. Handel 100K$ przy takiej dźwigni wymaga marż 20K$. Spadek 1% ceny na rynku w tym przypadku doprowadzi do mniej bolesnej, 5% straty. Mikro loty umożliwiają handlowcom używanie niskiej dźwigni, takiej jak 5:1 na mniejszych kontach. Mikro lot odpowiada kontraktowi na 1,000 jednostek waluty podstawowej. Mikro loty umożliwiają elastyczność i stwarzają dobre możliwości dla początkujących handlowców, bądź handlowców rozpoczynających z niewielkimi balansami na koncie, by handlować z niską dźwignią.

Powiadomienie marżowe

Gdy zaczynasz transakcję, broker kontroluje wartość netto twojego konta (NAV). Jeśli rynek zwróci się przeciwko tobie a wartość twojego konta spadnie poniżej minimalnych wymagań marży, możesz otrzymać powiadomienie marżowe. W takim przypadku, możesz otrzymać prośbę, by dodać fundusze na konto, albo pozycja będzie automatycznie przejęta przez brokera, by zapobiec dalszym stratom.

Używanie dźwigni i zarządzanie pieniędzmi

Używanie ekstremalnej dźwigni jest całkowicie sprzeczne z generalną wiedzą gospodarowania pieniędzmi. Zaleca się używanie niskiego poziomu dźwigni, stosowanie stopów oraz nie ryzykowanie nigdy więcej niż 1-2% wartości konta w każdej transakcji.

Podsumowanie

Dane zgromadzone przez najważniejszych brokerów Forex jako część reform Dodd-Frank, pokazały, iż większość handlowców detalicznych traci pieniądze. Jako główną przyczynę uznaje się nieprawidłowe stosowanie dźwigni. Jednakże, dźwignia ma też pozytywy. Zapewnia większą elastyczność oraz efektywność kapitału. Brak prowizji, wąskie spready oraz dostępność dźwigni to najkorzystniejsze narzędzia dla aktywnych handlowców Forex, które dają możliwości handlowe nie dostępne na innych rynkach.