Wpływ konwersji walutowej na różne dziedziny życia

Wpływ konwersji walutowej na różne dziedziny życia

Cena waluty jednego państwa staje się mocniejsza lub słabsza wobec waluty innego państwa na podstawie codziennej, jednak co to dokładnie oznacza dla tych, którzy nie handlują na rynku Forex? Kursy walu mają wpływ na podróże, eksport, import oraz gospodarkę. W tym artykule omówimy naturę wymiany walut oraz wpływ jaki ma na ludzi oraz gospodarkę.
Zanim bardziej zagłębimy się w temat, musimy najpierw coś ustalić: dla celów demonstracyjnych bierzemy pod uwagę relację pomiędzy euro i dolarem amerykańskim. Konkretniej, będziemy mówić, co dzieje się z amerykańską i europejską gospodarką, gdy euro wzrasta wobec dolara amerykańskiego. Przyjmujemy, że 1 dolar kosztuje 0.7 euro.

Wpływ na turystów

Jeśli 1 dolar kupi 0.7 euro, mieszkańcy amerykański będą niechętnie podróżować za granicę, ponieważ wszystko od jedzenia po pamiątki będzie droższe – około 43% droższe, niż gdyby waluty były handlowane 1:1. Jest to ilustracja efektu teorii parytetu siły nabywczej (PPP).
Jednakże, w tych samych warunkach, europejscy podróżnicy będą chętnie odwiedzać USA dla celów biznesowych jak i rozrywkowych. Amerykański biznes i rząd (poprzez podatki) jest strefą dobrze prosperującą dla turystów z Europy – nawet tylko sezonowo.

Wpływ na korporacje i udziały

Wpływ, jaki powyższy scenariusz wywrze na korporacje (duże i międzynarodowe) jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ zwykle prowadzą one transakcje w wielu różnych walutach oraz przyjmują surowy materiał z rozmaitych źródeł. Generalnie, amerykańskie firmy, które generują większość przychodów w USA (ale przyjmują surowy materiał z Europy) chętnie zobaczyły by wzrost marży. Podobny ból odczuły by firmy amerykańskie, gdyby musiały płacić pracownikom w euro. Z definicji, te zmniejszone marże mogłyby mieć całkowicie odwrotny wpływ na zyski korporacji i stąd wartość akcji na domowym rynku. Innymi słowy, ceny na giełdzie mogą spaść w skutek niższych zarobków i przewidzieć przyszły potencjał zysku. Z drugiej strony, firmy amerykańskie, które mają znaczące wkłady za granicą i uzyskują wysokie zyski w euro, ale płacą pracownikom (i za inne wydatki) w dolarach, mogą prosperować całkiem dobrze.

Firmy europejskie, które uzyskują dochody w euro, ale również pobierają materiały lub pracowników z USA jako część ich biznesu, chętnie widzieliby wzrost marży ponieważ ich koszta i waluta spadnie. Może to prowadzić, do wyższych zysków korporacji oraz wyższej wartości udziałów na giełdach zagranicznych. Jednakże, firmy europejskie, które uzyskują znaczącą ilość dochodów z USA i muszą płacić za swoje wydatki w euro, zdecydowanie ucierpią.

Wpływ na obce inwestycje

Przyjmując powyższe ustalenia, prawdopodobne jest, że Europejczycy (indywidualni jak i korporacje) rozszerzą swoje inwestycje do USA. Będą również lepiej przygotowani do przyswajania biznesów opartych w USA. W zasadzie, stało się to już kiedyś w przeszłości. Przykładowo, kiedy japoński jen handlowany był rekordowo wysoko wobec dolara w latach 80., japońskie firmy dokonywały znaczących zakupów albo handlowały nieruchomościami z Rockefeller Center.
Odwrotnie, amerykańskie korporacje będą mniej chętne do nabywania spółek europejskich, bądź europejskich nieruchomości wedle kursu 1$ za 0.70 euro.

Jak możesz się chronić przed ruchami walutowymi?

Podczas planowania wycieczki, sprawdź najnowszy kurs walut, zanim dokonasz rezerwacji, tak, żebyś mógł dobrze wybrać lokalizacje. (Jest wiele sposobów, by odnaleźć informacje o lokalnych kursach walut, na przykład przejrzenie gazet, sprawdzenie w biurze podróży albo po prostu przeszukanie Internetu.) Jedną z najlepszych rad dla podróżników, planujących zakupy za granicą, jest używanie karty kredytowej. Powód jest taki, że firmy kredytowe, często negocjują najlepszy kurs i mają najkorzystniejsze wymiany, ponieważ dokonują ogromnych ilości transakcji. W ten sposób, masz okazję do prawdopodobnie znacznie tańszych transakcji.
Dla posiadaczy małych i dużych firm, które operują w USA a część ich surowego materiału pochodzi z Europy, najlepszym ruchem będzie ulokowanie na giełdzie niektórych zasobów, jeśli cena euro zacznie szybko wzrastać wobec dolara. Odwrotnie, jeśli euro zacznie spadać, może mieć sens trzymanie inwestycji na minimalnym poziomie mając nadzieję, że euro padnie wystarczająco, żeby firma mogła zachować nabyte dobra.

Podsumowanie

W ciągu czasu, wartość waluty może się drastycznie zmieniać. Jednakże indywidualni inwestorzy jak i posiadacze firm mogą podejmować odpowiednie kroki w celu złagodzenia ryzyka i korzystania z takich ruchów.