Pełna księgowość – o czym mowa w praktyce?

ksiegowosc

Pełna księgowość – o czym mowa w praktyce?

Pełna księgowość to najbardziej skomplikowana i zaawansowana wersja prowadzenia ksiąg handlowych. Oprócz odpowiedniego zapisu wszystkich operacji, potrzebne jest również przechowywanie wszelkiej dokumentacji kupna i sprzedaży. Konieczne jest odnotowywanie wszystkich transakcji, a także operacji związanych z działalnością magazynu. Czym jest jednak pełna księgowość w praktyce? Odpowiadamy.

Czym jest pełna księgowość?

W ramach pełnej księgowości dokonywane jest bardzo precyzyjne rozliczenie wszystkich transakcji firmowych, które podejmowane są przez konkretną firmę. Dzięki nim można szybko sprawdzić, w jakiej kondycji finansowej jest dana spółka.

Te informacje są niezwykle ważne dla osób, które mogą zaoferować udziały w przedsiębiorstwie. Dzięki stworzeniu zestawienia zysków i strat, łatwiej jest podejmować wszelkie finansowe decyzje. Przejrzystość finansów każdej firmy wzbudza jej większe zaufanie.

Pełna księgowość dotyczy również ewidencjonowania, co jest majątkiem firmy. Istotne są także źródła finansowania tego majątku. Patrząc ze strony organów podatkowych jest to bardzo ważne, ponieważ w razie kontroli wszystko to, co wymienione w księgach handlowych, podlega sprawdzeniu. Dzięki temu dane przedsiębiorstwo może mieć pewność, że wszystkie prowadzone procesy są przejrzyste, a także rzetelne.

Jak powinna być prowadzona pełna księgowość?

Pełna księgowość składa się z elementów, takich jak: dziennik, konta księgi głównej oraz pomocniczej, zestawienie obrotów oraz sald na kontach pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Tylko w przypadku spełniania tych wszystkich warunków można mówić o prowadzeniu ewidencji w formie pełnej.

Obowiązek prowadzenia takiego typu działań jest zapisany w ustawie o rachunkowości. Pełna ewidencja musi być spełniona przez spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne, a także te z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotyczy on także osób fizycznych, spółek jawnych, cywilnych oraz partnerskich. Do tej grupy można jeszcze zaliczyć spółdzielnie, jednak pod pewnym warunkiem. Jeżeli ich przychody netto w poprzednim roku podatkowym przekroczyły określoną wartość, wtedy prowadzenie pełnej księgowości jest konieczne.

Firma https://fcenter.pl/ zapewnia całościowe uzupełnianie ksiąg, tworzenie wykazów aktywów i pasywów, a także obsługę zestawień obrotów i sald. Tego typu biura rachunkowe przygotowują także okresowe sprawozdania finansowe, które mogą posłużyć organom państwa. Bardzo częstą praktyką jest również reprezentacja firmy w urzędach i udzielanie dodatkowych wyjaśnień, gdy pojawiają się ewentualne pytania.

Dodaj komentarz