ForexBiznes: Forex od A do Z

Opcje Krótkie w Europie

Opcje Krótkie w Europie

Opcje Krótkie w Europie
05 listopada
10:22 2014

Wiadomo już od dawna, że Europejska Unia Gospodarcza i Monetarna (EMU) przeżywa spore trudności. Region obległa plaga niewypłacalności a państwa takie jak Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja i Hiszpania mierzą się z gigantycznym deficytem budżetowym w porównaniu do ich PKB oraz wzrastającym bezrobociem. Co więcej, mało produktywne polityki monetarne oraz przedłużający się brak zjednoczonej polityki fiskalnej zmniejsza wzrost perspektyw oraz pogarsza tylko problemy EMU.
Przed zastanawianiem się nad konkretną inwestycją, doświadczony inwestor zawsze stara się dokładnie zrozumieć panoramę obecnej makroekonomii. Rozwiązania dla nieszczęść Europy są różne. Reformy zaproponowane w Traktacie z Maastricht zawierają zjednoczenie bankowe oraz fiskalne a przywódcy strefy euro debatują nad efektywnością programów stymulujących gospodarkę. W pewnym stopniu każde działania mające na celu wsparcie pewności EMU będą bardzo dobre w skutkach dla światowej gospodarki. Największym wrogiem strefy euro jest brak jakich kol wiek działań.

 

Finanse i euro

Z tradycyjnego punktu widzenia usługi finansowe to sektor, który najbardziej cierpi, gdy „Pan Rynek” doświadcza tendencji zniżkowych. Banki europejskie stawały na głowie, by być wypłacalnymi w czasie kryzysu euro, ponieważ pożyczki bardzo ciężko sobie radziły a akcje traciły na wartości. Symptomy te są najbardziej widoczne w państwach wymienionych wyżej, w które kryzys euro uderzył najbardziej.
Pozycje krótkie są interesującym ruchem dla banków w państwach wysoko zadłużonych. Ponieważ akcje finansowe Europy takie jak Banco Santander czy Deutshe Bank są całkiem niskie, wyjście z EMU jakiegokolwiek państwa dotkniętego kryzysem doprowadziło by do masywnej wyprzedaży akcji w całej Europie. Inne strefy gospodarki również bardzo by ucierpiały, a zdewaluowana waluta doprowadziłaby do ograniczonych balansów bankowych oraz ograniczonego przepływu kapitału. Dokładniej rzecz ujmując, nieuchronna dewaluacja państwa, które wystąpiło by z EMU skutkowałaby dalszym spadkiem cen akcji domowych firm.
Towary i fundusze giełdowe EFT mogłyby ułatwić kapitalizację finansową tego spekulacyjnego spojrzenia ( np. iShares MSCI EMU Index). Dla osób, które przewidują dalszy spadek euro wobec dolara, obniżony ETN taki jak Market Vectors Double Sort Euro ETN to dobra opcja.

Opcja krótka dla obligacji rządowych

Ogólnie rzecz biorąc, ciężko jest przyjmować opcję krótką dla obligacji, zwłaszcza na kontynencie poza granicami twojego kraju. Co więcej, obligacje nie są tak płynne jak akcje, przez co pozycje krótkie nie zawsze dobrze prosperują. W Europie, obligacje państw dotkniętych kryzysem ciągle opatrzone są niskimi cenami i wysoką presją. W ciągu czasu trwania kryzysu euro, rezultatem aukcji tych obligacji była wzrastająca pewność siebie inwestorów. Nawet powierzchowne zbadanie presji w krajach dotkniętych kryzysem pokazuje, że inwestorzy świadomi są ryzyka związanego z najgorszą gospodarką strefy euro. Dokładniej, czas skracania ofert debetowych w tych państwach przychodzi i odchodzi.
Jednakże w solidniejszych gospodarczo państwach europejskich takich jak Niemcy, wystąpienie z EMU jakiegoś państwa dotkniętego kryzysem może okazać się bardzo dochodowe. Jeśli jakieś państwo opuści strefę euro, Niemieckie oferty długu mogą przejść przez katastrofalne konsekwencje. Obligacje skarbu Niemiec określony już zostały mianem „wysokiej jakości”. Co więcej, jeśli państwa dotknięte kryzysem pogorszą położenie euro, pewność systemu doprowadzi do spadku cen obligacji niemieckich. Jednak skracanie ETF tak jak Wisdom Tree Euro Debt Fund, działające na terenie Niemiec i Francji może być sposobem na pozyskanie ogromnych zysków z tych cierpień.

Podsumowanie

Przywódcy europejscy są skołowani i nie potrafią osiągnąć consensusu wobec polityk fiskalnych, monetarnych oraz gospodarczych. Jednakże inwestorzy mogą osiągnąć zyski kapitalizując na słabych stronach systemu EMU. Ekonomiczne cierpienia Europy otwierają możliwości krótkiej sprzedaży, jednak pamiętaj, że niektóre państwa europejskie zakazały tymczasowo krótkiej wyprzedaży indywidualnych akcji.
Ciężko jest stwierdzić które konkretne akcje, obligacje i inne produkty są w opcji krótkiej, stąd zrozumienie spraw makrogospodarczych jest najważniejszą kwestią. Tylko, gdy posiada się niezbędną wiece można podejmować się rozważnych inwestycji, zwłaszcza w czasie ciężkich czasów finansowych.

Informacje o autorze

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Co ja tutaj robię? ;)

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz