Kilka magicznych pojęć

Kilka magicznych pojęć

Na giełdzie Forex są magiczne pojęcia

Giełda Forex jest giełdą walutową. Tutaj waluta jest towarem, a nie środkiem płatniczym. A oto kilka magicznych słów typowych dla Forexu:

Bid, czyli cena, po której otwierane są zlecenia sprzedaży.

Ask, czyli cena, po której rozpoczynają się transakcje kupna.

Spread, czyli różnica między ceną kupna oraz sprzedaży.

Transakcja zawierana jest zawsze po cenie bid. Ważne jest też słowo lot, które opisuje wielkość złożonego zlecenia. Gdy mówimy o parach walutowych, wówczas jeden lot wynosi 100 000 lot. Forex pozwala zarabiać na wzrostach i spadkach cen walut. Inwestor powinien monitorować rynek, aby móc kupić walutę wtedy, gdy jest to naprawdę korzystne. Na platformie Forex handluje się prosto. Do zawarcia transakcji służą okna zlecenie, handel, nowe zlecenie. Składanie zleceń na platformie Forex jest dziecinnie łatwe. Jednorazowo można złożyć 10 zleceń, każde dodatkowe zlecenie wywołuje okienko o treści „za dużo transakcji”. Jeśli inwestor chciałby kupić pozycję, której w danej chwili nie ma, wówczas pojawi się komunikat „rynek jest zamknięty”.

Podsumowując, samo sprzedawanie oraz kupowanie jest nieskomplikowane. Trudniejsza jest wiedza, na podstawie której składane są zlecenia. Jednak wszystko jest dla ludzi – wystarczy chcieć i pozyskać takie informacje, które otworzą nam świat dodatkowych dochodów.