ForexBiznes: Forex od A do Z

Ryzyko związane z obrotem walutami

Ryzyko związane z obrotem walutami

Ryzyko związane z obrotem walutami
22 czerwca
11:41 2015

Firmy, które handlują walutą inna niż rodzima na rynku wewnętrznym lub zewnętrznym, muszą się liczyć z rozmaitym ryzykiem. Firmy przeważnie generują kapitał przez pożyczki na długi oraz emitowanie udziałów kapitałowych, które są potem używane do inwestowania w aktywa, próbując dokonać zwrotu inwestycji. Może być to inwestycja w aktywa zagraniczne oraz finansowanie obcej waluty albo produkty firmy mogą być sprzedawane zagranicznym klientom, którzy płacą w swej lokalnej walucie. Firmy wewnętrzne sprzedające jedynie klientom z własnego kraju mogą doświadczyć poważnego ryzyka, ponieważ surowe materiały, które kupują wyceniane są w obcej walucie. Firmy, które handlują tylko w walucie domowej muszą stawić czoła ryzyku, jeśli ich rywale handlują w innej walucie krajowej. Więc z jakim ryzykiem walutowym muszą mierzyć się firmy?

Ryzykowne transakcje

Ryzyko związane z transakcjami pojawia się gdy firma otrzymuje duży napływ gotówki, wypłacony w obcej walucie. Ryzyko pojawia się, gdy firma sprzedaje swoje produkty i usługi na kredyt a spłatę otrzymuje z 90 lub 120 dniowym opóźnieniem. Jest to ryzykowne, ponieważ w okresie pomiędzy sprzedażą a otrzymaniem funduszy, wartość waluty obcej w trakcie wymiany na domową walutę może przynieść firmie ogromne straty. Wartość waluty wewnętrznej ulegnie redukcji, ponieważ kurs walut zmienił się na niekorzyść firmy podczas okresu spłaty kredytu.

Kurs spot AU otrzymane ze sprzedaży US otrzymane po wymianie
Scenariusz 1 (Teraz)

US1 = AU2.00

2 miliony 1 milion
Scenariusz 2 (Po 90 dniach) US1 = AU2.50 2 milion 800,000

By zilustrować przykład przyjmijmy, iż firma zwana USA Printing (waluta domowa – dolar amerykański) sprzedaje drukarkę australijskiemu klientowi Koala Corp., który płaci za nią w dolarach australijskich (AU) ilość 2 milionów$. Według scenariusza 1, faktura za sprzedaż jest wypłacona przy dostawie maszyny. USA Printing otrzymuje 2 miliony dolarów kanadyjskich i wymienia je według kursu 1:2 otrzymując 1 milion dolarów amerykańskich. Według scenariusza 2, klient bierze kredyt a kwota 2 milionów dolarów kanadyjskich wypłacona jest po 90 dniach. USA Printing nadal otrzymuje 2 miliony AU$ jednakże kurs walut zmienił się na 1:2.50, więc gdy USA Printing wymieni walutę otrzyma jedynie 800,000 US$, z różnicą równą 200,000 US$. Jeśli USA Printing chciała zarobić te 200,000 US$ na sprzedaży, scenariusz 2 kompletnie by to uniemożliwił na skutek dewaluacji AU przez okres 90 dni.

 

Ryzyko związane z przeliczaniem walut

Firm, której zagraniczne transakcje muszą zostać przeliczone z obcej waluty na walutę domową zachowując idealną wartość każdej akcji. Należy je więc skonsolidować z walutą domową zachowując wiarygodność, zanim będzie można udostępnić skonsolidowane konta finansowe – ich wskaźnik balansu oraz zysków i strat. Proces przeliczania może skutkować niekorzystnym odpowiednikiem waluty domowej. Poniższe zestawienie balansu ilustruje przykład firmy, której domowa waluta to funt brytyjski (£). Ukazuje ono ryzyko przeliczania walut:

Przed konsolidacją Rok 1 Rok 2
Kurs walut £1:$ n/a 1.50 3.00
Aktywa
Obce $300 £200 £100
Domowe £100 £100 £100
Całość n/a £300 £200
Pasywa
Obce 0 0 0
Domowe (dług) £200 £200 £200
Wartość netto £100 £100 0
Total n/a £300 £200
Wskaźnik D/E n/a 2

 

W roku 1, według kursu £1:1.50, aktywa obce są warte 200£ w walucie domowej a całkowita wartość aktywów i pasywów wynosi £300. Wskaźnik długu/netto wynosi 2:1. W roku 2, dolar zdewaluował i jest wymieniany po kursie £1:$3. Gdy aktywa i pasywa są skonsolidowane w roku 2, obce aktywa warte są 100£ (50% spadek wartości w kwestii £). Żeby balans był naprawdę zbalansowany, pasywa muszą być równe aktywom. Niezbędna jest korekta wartości netto, która musi spaść o 100£, tak by pasywa łącznie również dały wartość 200£. Niepożądanym efektem tej korekty jest fakt iż D/E również się zmienia. Jest to poważny problem dla firmy, jeśli dała pisemne zobowiązanie finansowe utrzymać ten wskaźnik poniżej ustalonej liczby. Jako konsekwencja, bank, który wyłożył 200£ kredytu, wymaga go z powrotem lub decyduje o karze za zrzeczenie się zobowiązania. Kolejny nieprzyjemny efekt wywołany przez wyliczanie to bardzo niska wartość netto – nieprzyjemna sytuacja dla udziałowców, których inwestycje przez ostatni rok były warte 100£ i które (nie widząc zestawienia balansu po publikacji) mogą próbować sprzedawać swoje udziały. Wyprzedaż taka może negatywnie wpłynąć na ceny rynkowe firmy oraz znacznie utrudnić dalsze inwestycje kapitałowe. Niektóre firmy poddadzą pod dyskusję fakt, iż wartość obcych aktywów ulega zmianie w lokalnej walucie; ciągle jest ona warta 300$ a operacje na niej oraz uzyskanie zysku może być tak samo cenne jak rok temu. Oznacza to, że nie ma rzeczywistego pogorszenia wartości udziałów. Wszystko to stało się na skutek efektu przeliczania obcej waluty. Stąd, niektóre firmy nie traktują zbyt poważnie ryzyka przeliczania ponieważ nie dotyczy ono rzeczywistego przepływu gotówki. Jeśli firma chce sprzedać swoje aktywa po zdewaluowanym kursie w roku 2, to tak naprawdę wpłynęło by na przepływ gotówki a ryzyko przeliczania stało by się ryzykiem transakcji.

 

Ryzyko ekonomiczne

Tak jak ryzyko związane z transakcjami, ryzyko ekonomiczne dotyczy przepływu pieniędzy w firmie. Jednak w odróżnieniu do ryzyka transakcji, ryzyko ekonomiczne dotyczy bezstronnego przepływu gotówki albo tego oczekiwanego, jednakże jeszcze nie zrealizowanego. Ta przyszła sprzedaż (i przyszły napływ gotówki) może być zredukowana w czasie wymiany na domową walutę, jeśli zagraniczny rywal sprzedaje ją temu samemu klientowi jako firma (jednakże w walucie konkurenta) która dostrzega pozytywnie zmieniający się kurs walut (co do waluty klienta) gdy kurs waluty firmy vs waluty klienta zmienia się niekorzystnie. Zauważ, że klient może być obywatelem tego samego państwa co firma (stąd waluta domowa będzie taka sama) jednak firma ciągle będzie poddana ekonomicznemu ryzyku.
Stąd, firma może stracić na wartości (w kwestii waluty domowej) bez konkretnej winy ze swojej strony. Na przykład, jej produkt może być bardzo dobry, albo nawet lepszy niż produkt rywala, jednak obecnie w walucie klienta, kosztuje on klienta dużo więcej.

 

Podsumowanie

Ryzyko walutowe może mieć różny efekt na firmę, czy to dokonującą transakcji wewnętrznych czy zewnętrznych. Ryzyko związane z transakcjami oraz ryzyko ekonomiczne wpływa na przepływ gotówki rejestrowany przez firmę. Ryzyko transakcji reprezentuje przyszły i dobrze znany napływ a ekonomiczne reprezentuje przyszły, jednakże nieznany napływ. Ryzyko związane z przeliczaniem nie ma wpływu na przepływ gotówki, jednak może przemienić się w ryzyko transakcji albo ryzyko ekonomiczne jeśli firma zda sobie sprawę z wartości swoich aktywów i pasywów wyrażonych w obcej walucie. Ryzyko może być ciężkie do zrozumienia, jednak rozłożone na części pierwsze pomoże zrozumieć jak ryzyko wpływa na zestawienie balansu firmy.

Informacje o autorze

Krzysztof Woźniak

Krzysztof Woźniak

Pasjonat rynków Forex, założyciel serwisu ForexBiznes.pl

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz