Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem?

faktoring a kredyt

Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem?

Firmy, które poszukują źródeł finansowania swojej bieżącej działalności, często sięgają po kredyty obrotowe oferowane przez banki. Jednak istnieją również inne możliwości, które pomagają przedsiębiorstwom radzić sobie z opóźnieniami w zapłacie i długim terminem płatności rachunków, takie jak np. faktoring. Na czym dokładnie on polega i jakie są różnice między faktoringiem a kredytem? Podpowiadamy.

Czym charakteryzuje się kredyt dla przedsiębiorstw?

Obecnie najpopularniejszą formą finansowania wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa jest kredyt bankowy. Istnieje kilka jego podstawowych rodzajów w zależności od tego, na co mają zostać przeznaczone środki. Bieżące wydatki firmy najczęściej finansowane są kredytem obrotowym w formie odnawialnej lub nieodnawialnej, bądź krótkoterminowym w formie debetu na rachunku. Są to produkty bankowe, które przyznawane są przedsiębiorcom głównie w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Dostępny jest on zazwyczaj dopiero po 2-3 latach prowadzenia firmy, ponieważ przedsiębiorca musi wykazać się odpowiednim zapleczem finansowym i zdolnością kredytową. Z tego powodu nowopowstałe firmy, czy freelancerzy często nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu obrotowego. Alternatywą jest jednak faktoring, który nie ma takich ograniczeń.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowania, w której przedsiębiorca sprzedaje swoje należności firmie faktoringowej. Ona wypłaca środki faktorowi, a następnie oczekuje na zapłatę bezpośrednio od kontrahenta swojego klienta. Rozwiązanie to pozwala wielu firmom na zachowanie płynności finansowej. Doceniają je również firmy, które wystawiają długoterminowe faktury na przykład w branży budowlanej, kreatywnej, czy przemysłowej. Choć z usługi takiej mogą korzystać przedsiębiorcy niezależnie od branży.

Faktoring a kredyt

Faktoring a kredyt – wielu przedsiębiorców zastanawia się, które rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze. Porównując te dwa produkty, można zauważyć kilka istotnych różnic. Pierwszą z nich jest fakt, iż faktoring nie jest zobowiązaniem, ponieważ przedsiębiorca otrzymuje swoje pieniądze, sprzedając wierzytelność do faktora. Przy kredycie zaś musi spłacić zobowiązanie do kredytodawcy.

Dodatkowo w przypadku kredytu niezbędne jest posiadanie zdolności kredytowej i funkcjonowanie na rynku od pewnego czasu. Z faktoringu zaś mogą korzystać firmy od pierwszego dnia prowadzenia swojej działalności. Dodatkowo decydując się na kredyt, często nie wiemy dokładnie z jakim kosztem musimy się liczyć, ponieważ WIBOR jest zmienny. W przypadku faktoringu znamy dokładny koszt finansowania usługi z góry.

Dodaj komentarz