Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Alumetal S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro

producent aluminium

Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Alumetal S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro

Od 13 czerwca inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Alumetal w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro, wywodzącą się z Norwegii wiodącą firmę w branży aluminiowej i energetyce. Zapisy będą przyjmowane do 12 lipca br.

Hydro oferuje 68,40 zł za każdą akcję Alumetal

Co oznacza premię w wysokości 4,7% wobec ceny akcji Alumetal na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Jest ona również o 9,5% wyższa od średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

Cena oferowana w wezwaniu odpowiada łącznej cenie 1.066 mln zł za 100% akcji. Ponadto, 27 lipca 2022 r. Alumetal wypłaci dywidendę w wysokości 6,80 zł na akcję, czyli łącznie 106 mln zł, inwestorom będącym akcjonariuszami spółki w dniu dywidendy, tj. 28 kwietnia 2022 r. Cena oferowana w wezwaniu oraz wypłacana dywidenda wynoszą łącznie 75,20 zł na akcję.

8 czerwca br. zarząd Alumetal wydał pozytywną opinię na temat wezwania, stwierdzając, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania przez Hydro stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66% wszystkich akcji będących w obrocie. Hydro zawarło już porozumienie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Alumetal oraz wszystkimi członkami Zarządu Alumetal, posiadającymi łącznie około 39% akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

Harmonogram wezwania

  • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 13 czerwca 2022 r.
  • Zakończenie przyjmowania zapisów: 12 lipca 2022 r.
  • Zawarcie transakcji sprzedaży akcji: 15 lipca 2022 r.
  • Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji: 19 lipca 2022 r.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce, która angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla ludzi i przedsiębiorstw, tworząc bezpieczne miejsce pracy dla 30 tysięcy pracowników w ponad 140 lokalizacjach w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Hydro posiada różnorodne przedsiębiorstwa oraz realizuje inwestycje zorientowane na zrównoważony rozwój. Firma jest obecna w wielu segmentach rynku aluminium, recyklingu metali, energii i źródeł odnawialnych. Oferuje unikalne połączenie bogatej wiedzy i kompetencji.

Dodaj komentarz