Elementarz Forex

Elementarz Forex

Dzięki powszechnej dostępności elektronicznej sieci handlowej, handel walutami jest obecnie bardziej łatwo osiągalny dla każdego niż kiedykolwiek wcześniej. Rynek walutowy, bądź Forex, jest nieustanną domeną banków komercyjnych i inwestycyjnych, nie wspominając o funduszach hedgingowych oraz wielkich, międzynarodowych korporacjach. Na pierwszy rzut oka, dostępność takiej poważnej jednostki może okazać się odstraszająca dla indywidualnych inwestorów. Jednakże dostępność tak silnych i wpływowych grup oraz takiego ogromnego, międzynarodowego tynku może również okazać się zyskowna dla indywidualnych handlowców. Rynek Forex oferuje handel przez 24/h na dobę, pięć dni w tygodniu. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Zgodnie z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, handel walutami mieści się w przedziale 5,3 tryliona dziennie (2013).

Możliwości

Sama liczba walut, którymi odbywa się handel służy do zapewnienia największej możliwej płynności z dnia na dzień. Zawsze znajdą się waluty, drastycznie spadające bądź wzrastające, oferując możliwości zysku (oraz proporcjonalne ryzyko) dla bystrych handlowców. Stąd, tak jak w rynku akcjami, Forex oferuje masę różnych narzędzi do zminimalizowania ryzyka oraz pozwala indywidualnemu handlowcowi na uzyskanie zysku zarówno na notowanych wzrostach jak i spadkach. Forex pozwala również na handel wysoko lewarowany z niskim marginesem wymagań (w porównaniu do handlu akcjami).
Wiele narzędzi używanych w Forex – takich jak aukcje terminowe typu forwards and futures, opcje, typowanie, Kontrakty na Różnice (CFD) oraz rynek transakcji natychmiastowych – pojawiają się na zasadach podobnych do tych używanych w handlu akcjami. Odkąd narzędzia rynku Forex utrzymują minimalny wolumen handlu na podstawie bazy walutowej (rynek transakcji natychmiastowych na ten przykład wymaga minimalnego wolumenu handlu w wysokości 100,000 części podstawy walutowej). Używanie wolumenu jest zdecydowanie podstawą dla osoby handlującej poprzez te instrumenty.

Kupno i sprzedaż walut

Jeśli chodzi o specyfikę kupna i sprzedaży w Forex, niezbędne jest by zauważyć, że waluty są zawsze wyceniane w parach. Wszystkie transakcje skutkują jednoczesnym zakupem jednej waluty i automatyczną sprzedażą drugiej. Wymaga to odrobinę innego podejścia niż w handlu akcjami. Podczas handlu na Forex dokonasz transakcji tylko wtedy, gdy będziesz przeczuwał, iż waluta, którą kupujesz wzrośnie w wartości wobec tej, którą sprzedajesz.

Podstawa, waluta kwotowana, waluta notowana

Handlowcy walutami muszą się zaznajomić z systemem notowania walut. Pierwsza waluta w parze jest nazywana podstawą; a druga walutą kwotowaną, bądź walutą notowaną. Przez większość czasu, dolar amerykański uznawany był za podstawę walutową, a notowania wyrażane były w jednostce 1$ amerykańskiego do waluty kwotowanej (przykładowo USD/JPY lub USD/CAD). Notowania Forex zawsze zawierają cenę sprzedaży (bid) i cenę zakupu (ask). Bid jest kwotą, za którą animator rynku jest gotowy kupić podstawę walutową w zamian za walutę kwotowaną. Cena ask to kwota, za jaką animator rynku gotowy jest sprzedać podstawę walutową w zamian za walutę kwotowaną. Różnica pomiędzy bid i ask nazywana jest spread.

Koszta ustawienia pozycji określone są przez spread. Większość głównych par walutowych wyceniane jest do czwartego miejsca po przecinku, z których ostatnia wartość określana jest jako punkt albo pip. Przykładowo, jeśli USD/JPY wyceniony był z bid równym 134.3923, czwarty pip-spread jest kosztem handlowym tej pozycji. Od samego początku handlowiec musi wiec odliczyć koszta czwartego pip od swoich zysków, co wymaga dogodnego ruchu, gdy chce się po prostu wyjść na zero.

Marża

Handel na rynku walutowym wymaga również od handlowca myślenia w nieco odmienny sposób o marży. Marża na rynku Forex to nie zaliczka na przyszły nabytek akcji lecz wpłata na konto handlowca, która ma zapobiec przyszłym stratom w handlu walutowym. Typowy system handlu walutowego pozwala na ogromny stopień dźwigni z wymaganiami marży do 100:1. System automatycznie obliczy fundusze potrzebne dla obecnych pozycji oraz sprawdzi dostępność marży przed podjęciem jakiejkolwiek transakcji.

Zlecenie przelewu bez opłaty

Na rynku Forex, handlowcy muszą rozstrzygać transakcje w ciągu dwóch dni roboczych. Przykładowo, jeśli handlowiec sprzedaje pewną ilość jednostek walutowych w środę, w piątek musi dostarczyć odpowiednią ilość jednostek. Jednakże system handlowy może umożliwić zlecenie przelewu bez opłaty, którego pozycja otwarcia może być przeniesiona na inną datę (maksimum dwa dni robocze do przodu). Stopa procentowa takiej zamiany jest z góry określona i w gruncie rzeczy zamiany te są w zasadzie instrumentem finansowych, którym można handlować w rynku walutowym.
Tak jak w każdym innym zleceniu przelewu bez opłaty, różnica między stopą procentową podstawy walutowej i waluty kwotowanej odzwierciedlana jest jako „nocna pożyczka”. Jeśli handlowiec utrzymuje długą pozycję w walutach z najwyższą stopą procentową, może on osiągnąć korzyść z transakcji przelewu bez opłaty. Wielkość tej korzyści może się zmieniać z dnia na dzień zgodnie z obowiązującymi różnicami pomiędzy stopami procentowymi bazy walutowej a waluty kwotowanej. Takie wskaźniki wyceniane są w dolarach i pokazywane w kolumnie odsetek systemu Forex. Przelewy bez opłaty nie dotyczą jednak handlowców, którzy nigdy nie mieli jednodniowej pozycji ponieważ jest to fenomen dotyczący wyłącznie transakcji jednodniowych.

Wnioski

Jak można błyskawicznie dostrzec, handel w Forex wymaga nieco odmiennego spojrzenia niż to wymagane w rynku akcjami. Przez wzgląd na swą olbrzymią płynność, mnogość okoliczności ogromnego zysku na skutek silnych trendów oraz wysokiego poziomu dźwigni, zaawansowanemu handlowcowi ciężko jest mu się oprzeć. Jednakże z takim potencjałem wiąże się znaczne ryzyko a handlowcy bardzo szybko powinni się dogłębnie zaznajomić z metodami radzenia sobie z ryzykiem.