ForexBiznes: Forex od A do Z

Co każdy handlowiec wiedzieć powinien o Jenie

Co każdy handlowiec wiedzieć powinien o Jenie

Co każdy handlowiec wiedzieć powinien o Jenie
23 lutego
14:13 2015

Mimo wielu atrakcyjnych charakterystyk handlu Forex, rynek wymiany walut jest bardzo rozległy, skomplikowany oraz okrutnie konkurencyjny. Główne banki, domy handlowe oraz fundusze dominują na nim w znacznej mierze oraz szybko przetwarzają najnowsze informacje na ceny.
Handel walutowy to nie rynek dla nieprzygotowanych ignorantów. By efektywnie handlować obcymi walutami należy przyswoić niezbędną wiedzę. Wiedza ta nie powinna opierać się jedynie na obecnej sytuacji ekonomicznej danego państwa, lecz również na czynnikach, które mają wpływ na walutę.

Jen – wstęp

80% transakcji w Forex dotyczy wyłącznie siedmiu konkretnych walut – jen japoński jest jedną z nich. Dzieje się tak, ponieważ Japonia jest jedną z największych gospodarek na świecie, z jednym z największych wskaźników PKB oraz jednym z najważniejszych eksporterów na świecie (biorąc pod uwagę dolara).
Wszystkie z najważniejszych walut na rynku Forex mają za sobą banki centralne. W przypadku jena jest to Bank Japoński. Ma on mandat działania w sposób zachęcający do wzrostu oraz minimalizowania inflacji. Jednakże w przypadku Japonii deflacja jest ogromnym zagrożeniem już od wielu lat przez co Bank Japoński wprowadził politykę bardzo niskich stóp procentowych w nadziei stymulacji popytu oraz wzrostu ekonomicznego; w rozmaitych punktach na przestrzeni lat 2000-2010 prawdziwe wskaźniki stóp procentowych w Japonii były w zasadzie lekko negatywne.

Gospodarka za jenem

Japońska gospodarka ma kilka konkretnych i może nawet dość dziwnych cech, które handlowcy jenem muszą zrozumieć. Po pierwsze, pomiędzy swoich rozmiarów, Japonia od czasu pęknięcia bańki aktynowej znacznie spowolniła swój rozwój. Z tego powodu ten okres określa się często mianem „straconej dekady”. Chociaż wskaźnik może nie być całkowicie wiarygodny, pomiędzy 2001 a 2011 r. wzrost osiągnął 2% a wiele razy osiągał zero lub wskaźnik minusowy. Japonia jest również bardzo odporna na inflację (w zasadzie jej brak); problemem Japonii jest deflacja.
Po drugie, Japonia jest jedną z najstarszych głównych gospodarek na świecie i ma najniższe wskaźniki płodności. Sugeruje to, iż wśród siły roboczej mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się z coraz mniejszą ilością młodych pracowników, którzy wesprzeć mogliby gospodarkę poprzez podatki oraz konsumpcję. Japonia jest również nieco zamknięta na imigrację, co jest problemem demograficznym.
Ostatnia kwestia, to fakt, iż Japonia jest zaawansowanym gospodarczo państwem z wysoce wyedukowaną siłą roboczą. Pomimo, iż przemysły typu budowa statków emigrowały do państw takich jak Korea Południowa czy Chiny, Japonia ciągle jest głównym producentem sprzętów elektronicznych, samochodów oraz nowinek technologicznych. Sprawia to, iż Japonia ma ogromne znaczenie dla gospodarki światowej, jednak znacząco polega również na Chinach jako partnerze handlowym.

Czynniki stanowiące o wartości jena

Jest kilka teorii, które starają się wyjaśnić działanie obcego kursu walut. Parytet siły nabywczej, wzrastające jego wskaźniki, efekt Fishera oraz model balansu płatności oferują wyjaśnienia „właściwego” kursu walut opartego na czynnikach takich jak stopy procentowe, poziomy cen itp. W praktyce, modele te nie działają zbyt dobrze na rynku prawdziwym – wskaźniki rynku prawdziwego określone są przez podaż i popyt, które wskazują na wiele czynników psychologicznych rynku.
Większość danych ekonomicznych zawiera informacje o PKB, handlu detalicznym, produkcji przemysłowej, inflacji oraz balansu handlowym. Dane te ujawniane są regularnie, stąd wielu brokerów oraz źródeł informacyjnych (takich jak Wall Street Journal i Bloomberk) sprawiają, iż są bardzo łatwo dostępne. Inwestorzy powinni również brać pod uwagę informacje dotyczące zatrudnienia, stopy procentowe oraz przepływ codziennych informacji; katastrofy naturalne, wybory oraz nowe polityki rządowe mogą mieć ogromny wpływ na kurs walut.
W przypadku Japonii oraz handlu jenami, warta uwagi jest ankieta Tankan. Wiele państw raportuje informacje z pewnością biznesową, a Tankian to kwartalnik publikowany przez Bank Japoński. Tankian postrzegany jest jako niezwykle ważny raport, który często ma wysoki wpływ na handel japońskimi akcjami oraz walutą. Ważny dla jedna jest również przepływ danych handlowych.

Carry trade

Bank Japoński kieruje większością carry trade na świecie. Jest to pożyczanie pieniędzy w środowisku niskich stóp procentowych i inwestowanie ich w akcje o wyższej wydajności z innych państw. Japonia, ze swoją polityką stóp procentowych bliskich zeru od dawna była głównym źródłem kapitału dla tego typu transakcji. Oznacza to również, że wyższe stopy procentowe w Japonii mogłyby bardzo namieszać na rynku walutowym.

Unikalne czynniki japońskiego Jena

Od czasu pęknięcia japońskiej bańki aktynowej, Bank Japonii ustanowił niskie stopy procentowe oraz zaangażował się w interwencje walutowe – sprzedawanie jena w celu utrzymania japońskiego eksportu bardziej konkurencyjnym. Interwencja ta doprowadziła do politycznych konsekwencji, stąd obecnie Bank Japoński jest nieco ostrożniejszy w takich interwencjach.
Japoński balans handlowy jest kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na politykę Banku Japońskiego oraz na wskaźniki Forex. Znaczny procent debetu jest posiadany na terenie państwa a japońscy inwestorzy wydają się być chętni akceptować niskie stopy procentowe.
Jen jest bardzo ważną walutą dla całej Azji; jest jedną z najczęściej handlowanych walut na świecie oraz jest ważnym źródłem rezerw dla wielu państw azjatyckich. Znaczenie jena może być zagrożone przez wzrastającą płynność chińskiego juana, co jednak może być wieloletnim procesem.
Całkiem stabilna polityka jena doprowadziła, iż jest on rezerwową walutą wielu państw. Ponieważ Japonia ma bardzo wysokie poziomy debetowe, handlowcy czują się komfortowo z balansem debetowym Japonii, zwłaszcza, iż w wielu przypadkach posiadany jest na terenie danego kraju. Co więcej, handlowcy często balansują wysokie poziomy debetowe Japonii w ich najwyższych punktach handlowych, chociaż dewaluacja dolara oraz bezpieczny status jena doprowadził do jego znacznego umocnienia, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Podsumowanie

Kurs walut jest nieustannie bardzo ciężki do przewidzenia a większość modeli często działa jedynie przez krótki okres czasu. Modele oparte na gospodarce są rzadko używane w przypadku transakcji krótkoterminowych; warunki gospodarcze kształtują trendy długoterminowe. Japońskie salda nadwyżki handlowej utrzymają pozycję państwa jako bezpieczną dla handlowców, jednak starzejąca się siła robocza, nieustannie zmniejszająca się konsumpcja oraz pewność biznesowa podnoszą również znaczenie Chin jako gospodarczego rywala, który może zagrozić tej pozycji.

Informacje o autorze

Zenon Miłosz

Zenon Miłosz

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz