Jak policzyć spready Bid i Ask

Jak policzyć spready Bid i Ask

Spread kupna i sprzedaży (bid i ask) to różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży (ceną oferowaną). Reprezentuje różnicę pomiędzy najwyższą ceną, jaką kupujący jest w stanie zapłacić (bid) dla bezpieczeństwa oraz najniższą ceną, za którą sprzedający, jest gotowy to zaakceptować. Transakcja ma miejsce, gdy kupujący akceptuje cenę sprzedaży albo sprzedający akceptuje cenę kupna. Prościej rzecz ujmując, zabezpieczenie wzrośnie w cenie, gdy kupujący ma przewagę nad sprzedającym, a cena sprzedaży jest wyższa. Odwrotnie, zabezpieczenie zmaleje, gdy sprzedający ma przewagę nad kupującym, a balans podaży i popytu zmusi sprzedającego do obniżenia oferowanej ceny. Spread bid-ask to bardzo ważna sprawa dla większości inwestorów jeśli chodzi o bezpieczeństwo handlowe, ponieważ zawsze istnieją ukryte koszta w trakcie handlu każdym instrumentem finansowym – akcjami, obligacjami, surowcami naturalnymi, rynkiem przyszłym, opcjami albo obcą walutą.

Zrozumienie spread

Jeśli chodzi o spread bid-ask, musimy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Spread określony jest przez płynność, tak jak podaż i popyt dla określonego bezpieczeństwa. Najbardziej płynne oraz często handlowanie zabezpieczenia mają wąskie spread, dopóki nie ma większej różnicy między podażą a popytem. Jeśli ta różnica jest znacząca a płynność niższa, bid-ask znacznie wzrośnie.
 • Spread na akcjach USA zwężał się od nastania systemu dziesiętnego w 2001 r. Od tej pory, większość akcji USA było zawężonych o 1/16 dolara, czyli 6.26 centów. Większość akcji handluje teraz nawet poniżej tego poziomu spreadu bid-ask.
 • Spread bid-ask to koszta, które nie zawsze są zrozumiałe dla handlowców-nowicjuszy. Mogą one być nieistotne dla inwestorów, którzy nie handlują zbyt często, jednak dla bardziej aktywnych handlowców mają istotne znaczenie.
 • Spread poszerza się w czasie nagłych spadków rynku ponieważ, balans pomiędzy podażą a popytem uderza w bid, a kupujący tylko czekają na niższe ceny. W rezultacie, rynek może zwiększać spread dla 2 powodów: 1. By załagodzić wysokie ryzyko strat w czasie chwiejnych okresów. 2. By odciągnąć inwestorów od handlowania w czasie tych okresów, ponieważ duża ilość transakcji zwiększa ryzyko pojawienia się po złej stronie transakcji.

Przykłady spreadu bid-ask

Przykład1. Handel akcją odbywa się po cenie 9.95$/10$. Cena bid to 9.95$ a cena oferowana to 10$. Spread wynosi w tym przypadku 5 centów. Spred jako procent wynosi 0.05$/10$ albo 0.50%.
Kupujący, który nabywa akcję za 10$ i od razu sprzedaje ją po cenie bid 9.95$ (przypadkiem, czy też celowo) straci 0.50% wartości transakcji z powodu spreadu. Nabycie i natychmiastowa sprzedaż 100 akcji wiązałaby się ze stratą 5$, a gdyby chodziło o 10.000 akcji strata wynosiła by już 500$. Procent straty wynikającej ze spreadu jest taki sam.

Przykład2. Detaliczny handlowiec Forex kupuje 100,000 EUR z marżą. Obecny kurs wynosi EUR1=USD1.3300/1.3302. Spread bid-ask wynosi 2 pip. Spread jako procent wynosi 0.015% całkowitej wartości transakcji czyli 100,000 EUR.

Konkretnie, co chodzi o spread w Forex, zwróć uwagę na kilka ważnych zastrzeżeń:

 • Większość transakcji detalicznych ma miejsce przy użyciu znacznej dźwigni, ponieważ koszta spread jako procent kapitału handlowca może być całkiem wysoki. W powyższym przykładzie, powiedzmy, że kapitał handlowca wynosi 5,000$ (który narzuca dźwignię 26.6:1 w tym przypadku). Spread 20$ przelicza się na 0.4% marży handlowca.
 • Dla szybkiego przeliczenia kosztów, spread to procent twojej marży bądź kapitału pomnożony przez stopień dźwigni. Przykładowo, jeśli spread w powyższym przypadku wynosi 5 pips (1.3300/1.3305) a ilość dźwigni wynosi 50:1, koszta spreadu jako procent depozytu marży wynoszą 1.879% (0.0376%x50).
 • Koszta spreadu mogą szybko się zwiększyć w błyskawicznym świecie Forex, gdzie okres otwarcia transakcji albo inwestycji jest znacznie krótszy niż w przypadku handlu na giełdzie.

Przykład3. Powiedzmy, że kupujesz krótko terminową opcję call na akcji XYZ ponieważ myślisz o niej optymistycznie. Handel akcją odbywa się na 31.39$/31.40$, a jedno miesięczny 32$ call jest handlowany po 0.72$/0.73$ Spread w tym przypadku to tylko 1, ale w przypadku procentów to już 1.37%. Podstawowa akcja, również jest handlowana z 1 spread, ale w procentach wynosi on znacznie mniej – 0.032% z powodu wyższej ceny akcji w porównaniu obu opcji. Handlowiec, jednakże, nie daje się odstraszyć znacząco wyższemu spread procentowemu na call, ponieważ najważniejszą motywacją do kupna opcji call jest uczestnictwo we wzroście podstawowej akcji, jednocześnie zmniejszając frakcję ilości potrzebnej do kupna pełnej akcji.

Porady bid-ask

 • Używaj limitów zamówień: Inwestor czy też handlowiec przeważnie odchodzi od stosowania limitów zamówień, co umożliwia mu umieszczenie limitu cen dla nabycia albo sprzedaży zabezpieczenia, zamiast zrobienia zamówienia rynkowego, które miałoby być dokonane po rynkowej cenie. W szybko zmieniającym się rynku, użycie zamówień może rezultować wyższą ceną niż ta pożądana na nabycie oraz niższa na sprzedaż. Przykładowo, jeśli cena zabezpieczenia, które chcesz kupić wynosi 9.95$/10%, zamiast kupować akcję za 10$ możesz spróbować wziąć ją za 9.97$. Z możliwością dostania akcji 3 centy taniej, zmniejsza się ryzyko, że cena wzrośnie. Zawsze możesz zmienić swoją bid cenę, jeśli jest taka potrzeba. Chociaż nie będziesz musiał kupić akcji za 10.05$ ponieważ dołączyłeś do zamówienia, a akcja w międzyczasie wzrosła.
 • Unikaj płynnych opłat: Stosowanie limitów do zamówień zwiększa płynność rynku. Umożliwia ci to uniknięcie płynnych opłat narzuconych przez większość sieci komunikacyjnych (ECN) za używanie płynnego rynku, które pojawiają się, gdy używasz przeważających cen bid i ask
 • Oceniaj procenty spread: jak pokazywał wcześniejszy przykład, spread bid ask może być znaczącą sprawą, jeśli używasz marży albo dźwigni. Oceniaj procenty spread ponieważ 5cio centowy spread na akcji 10$ to znacznie więcej w procentach niż 5cio centowy spread na 40$ akcji.
 • Weryfikuj rynek by odnaleźć najmniejsze spread: Ta zasada dotyczy w szczególności handlowców forex, którzy nie mają luksusu 1 centowych spread dostępnych dla międzynarodowych banków i instytucji. Weryfikuj rynek, rozglądaj się w celu znalezienia brokerów, którzy specjalizują się w klienteli detalicznej, by ulepszyć swoje szanse na sukces.

Podsumowanie

Zwracaj uwagę na spread bid-ask, ponieważ jest to ukryty koszt w każdej transakcji finansowej. Szeroki spread bid-ask może spowodować niezłe zyski ale i gigantyczne straty. Wpływ spreadu może być zmniejszony przez limitowanie zamówień, obliczanie procentów oraz orientowanie się w rynku.