Wpływ chwiejności kursu walut na gospodarkę

Wpływ chwiejności kursu walut na gospodarkę

Wahania ruchu walut są naturalnym skutkiem chwiejności kursu walut, co jest normą dla większości głównych gospodarek. Kurs walut jednej waluty vs drugiej ulega wpływowi rozmaitym czynnikom fundamentalnych i technicznym. Zawiera się w tym podaż i popyta obydwu walut, jej gospodarcze funkcjonowanie, podatność na inflację, różnice stopy procentowej, przepływ kapitału, wsparcie techniczne i poziom oparcia. Ponieważ czynniki te są w stanie nieustannego ruchu, wartość walut chwieje się z chwili na chwilę. Mimo tego, iż poziom waluty powinien być znacznie określony przez poziom gospodarki danego państwa, tabele bardzo często wywracają się do góry nogami a waluta nie ma wpływu na los gospodarki. W takiej sytuacji, waluta staje się – kolokwialnie mówiąc, ogonem targającym psem.

Efekty walut sięgają daleko

Wpływ wirowania waluty na gospodarkę sięga bardzo daleko, jednakże większość ludzi nie zwraca większej uwagi na kursy walut, ponieważ większość z ich biznesów i transakcji dokonywana jest w ich domowej walucie. Dla typowego klienta, kurs walut nabiera znaczenia tylko w przypadku okazjonalnych aktywności bądź transakcji takich jak podróż zagraniczna, import płatności albo zamawianie produktu z zagranicy. Powszechnym błędem popełnianym przez większość ludzi jest myślenie, że silna waluta domowa to dobra sprawa, ponieważ sprawia, że taniej jest podróżować po Europie albo płacić za importowany produkt. W rzeczywistości, bardzo silna waluta może doprowadzić do niekonkurencyjnych cen oraz utraty pracy przez tysiące ludzi. I chociaż większość ludzi może gardzić tańszą walutą, ponieważ sprawia, że zamawianie produktów z zagranicy i podróżowanie jest droższe, to ona tak naprawdę może przynieść korzyści dla gospodarki.

Wartość domowej waluty na rynku wymiany walut to bardzo ważny instrument dla banków centralnych, brany pod uwagę w czasie ustalania polityki monetarnej państwa. Stąd, pośrednio lub bezpośrednio poziom waluty ma wpływ na mnóstwo kluczowych możliwości ekonomicznych. Może odgrywać rolę w wysokości stóp procentowych dla twojego kredytu, zwrotach twoich inwestycji, cenach w warzywniaku a nawet w twoich możliwościach zawodowych.

Wpływ waluty na gospodarkę

Poziom waluty ma pośredni wpływ na poniższe aspekty gospodarki:
Handel towarowy: Odnosi się to do międzynarodowego handlu państwa, lub jego importów i eksportów. Ogólnie, słabsza waluta stymuluje eksport a import czyni droższym, stąd wywołuje rosnący deficyt handlu (albo tworzy nadwyżki) z biegiem czasu. Prosty przykład zilustruje ten pomysł. Przyjmijmy, że jesteś eksporterem z USA, który sprzedał milion widgetów, każdy za 10$, dla kupującego w Europie, dwa lata temu, kiedy kurs wynosił EUR 1=1.25 USD. Koszta dla kupca wynosiły wtedy 8 euro za widet. Twój kupiec negocjuje teraz lepszą cenę na większe zamówienie, i ponieważ dolar spadł do 1.35 za euro, możesz pozwolić sobie dać kupującemu zniżkę, ciągle licząc minimum 10$ za widet. Nawet jeśli twoja nowa cena to 7.50 euro, która zawiera 6.25% zniżki od poprzedniej ceny, twoja cena w USD wynosić będzie 10.13$ po kursie walut. Spadek twojej domowej waluty jest głównym powodem, dla którego twój biznes eksportowy pozostał konkurencyjny na rynku międzynarodowym.

Odwrotnie, znacznie silniejsza waluta może zredukować konkurencyjność eksportu i sprawić, że import będzie tańszy, co prowadzi do deficytu handlowego, który będzie się rozszerzał, ostatecznie osłabiając walutę. Jednakże, zanim to się stanie, sektor przemysłowy, który jest bardzo zorientowany na eksport może być zdziesiątkowany przez nadmiernie silną walutę.

Wzrost ekonomiczny: Podstawowym wzorem na GDP ekonomii to C+I+G+(X-M) gdzie: C= konsumpcja albo wydatki klienta, największy składnik ekonomii I= inwestycja kapitału G= wydatki rządowe

(X-M)= eksport – import, albo eksport netto

Z powyższego równania widać, że im wyższa wartość eksportu netto, tym wyższe GDP państwa. Jak już mówiliśmy, eksport netto ma odwrotne korelacje z siłą domowej walut.

Przepływ kapitału: Obcy kapitał będzie miał tendencję wpływać do państw, które mają silne rządy, dynamiczną gospodarkę i stabilną walutę. Państwo potrzebuje jej, by przyciągać kapitał inwestycyjny od zagranicznych inwestorów. Inaczej, możliwość strat wywołanych przez spadek waluty może zniechęcić zagranicznych inwestorów. Przepływ kapitału może być podzielony na dwie główne kategorie: zagraniczne pośrednie inwestycje (FDI), w których zagraniczni inwestorzy wykupują udziały w istniejących firmach, albo budują nowe za granicą; oraz zagraniczne inwestycje portfolio, w których zagraniczni inwestorzy inwestują w zagraniczne akcje. FDI to krytyczne źródło funduszy dla rozwijających się gospodarek państw takich jak Chiny i Indie, których rozwój byłby ograniczony, gdyby nie przepływ kapitału. Rządy preferują FDI od zagranicznych inwestycji portfolio, ponieważ te drugie często związane są z „gorącymi pieniędzmi”, które opuszczą państwo, gdy nastanie trudna sytuacja, taka jak nieoczekiwana (lub oczekiwana) dewaluacja waluty.

Inflacja: Zdewaluowana waluta może rezultować „importem” inflacji dla państw, które były głównymi importerami. Nagły 20% spadek w domowej walucie może skutkować wzrostem 25% cen ponieważ spadek o 20% oznacza 25% wzrost, by otrzymać oryginalny punkt startowy.

Stopa procentowa: Jak wspomniano wcześniej, kurs walut jest kluczową opcją dla banków centralnych przy ustalaniu polityki monetarnej państwa. Przykładowo, poprzedni szef Banku Kanadyjskiego Mark Carney powiedział we wrześniu 2012 r., że banki biorą pod uwagę kurs dolara kanadyjskiego przy ustalaniu polityki monetarnej. Carney powiedział, że nieustanna siła dolara kanadyjskiego była jednym z powodów, dla których kanadyjska polityka monetarna była „wyjątkowo akomodacyjna” przez tak długo.
Silna waluta domowa odbija się na gospodarce, podnosząc politykę monetarną (np. wyższe stopy procentowe). W dodatku, dalsze ścienienia polityki monetarnej w czasie, gdy waluta jest nadmiernie silna, może wywoływać problemy ze zdobywaniem pieniędzy od zagranicznych inwestorów, którzy szukają bardziej korzystnych inwestycji.

Światowy wpływ walut – przykłady

Światowy rynek Forex jest największym rynkiem finansowych, z dziennymi obrotami równymi 5 trylionów dolarów – znacznie przewyższając rynki, które obracają akcjami, obligacjami i surowcami naturalnymi. Pomimo takich ogromnych obrotów, waluty i tak nie zabierają pierwszych stron gazet przez większość czasu. Jednakże, są chwile, gdy waluty dramatycznie spadają. W takich sytuacjach odczuwalne to jest na całym świecie. Poniżej znajduje się kilka przykładów takich sytuacji:

  • Kryzys Azjatycki w 1997-98 r. – Najlepszy przykład spustoszenia, jakie na gospodarkę może wywołać ruch waluty. Kryzys Azjatycki rozpoczął się w raz z dewaluacją bahta tajskiego w lipcu 1997 r. Dewaluacja pojawiła się po tym, gdy baht przeszedł przez intensywny atak spekulacyjny, który zmusił centralny bank tajski do zmniejszenia kursu wobec dolara amerykańskiego poprzez spadek waluty. Wywołało to upadek finansowy, który rozprzestrzenił się jak szalony dla najbliższych gospodarek w Indonezji, Malezji, Korei Południowej i Hong Kongu. Spadek waluty doprowadził do bankructwa gospodarek oraz upadku giełdy.
  • Zaniżony juan chiński: Chiny utrzymywały juana na stabilnym poziomie przez 10 lat od 1994 do 2004 r. umożliwiając znakomity rozwój eksportu poprzez zaniżanie wartości waluty. Wywołało to ogromne skargi z USA i innych państw, które twierdziły, że Chiny sztucznie utrzymują poziom waluty by zwiększać eksport. Od tej pory, Chiny umożliwiły wzrost juana po normalnych cenach, od 8 dolarów w 2005 r. do 6 w 2013 r.
  • Wirowanie jena od 2008 do połowy 2013 r. – Japoński jen stał się jedną z najbardziej chwiejnych walut przez te 5 lat. Gdy światowy kryzys kredytowy nasilił się w 2008 r. jen – jako ulubiona waluta do carry trade, ze względu na niskie stopy procentowe – zaczął gwałtownie wzrastać, ponieważ spanikowani inwestorzy wykupywali walutę, by spłacać wzięte w jenach pożyczki. W rezultacie, jen wzrósł o więcej niż 25% wobec dolara amerykańskiego w ciągu pięciu miesięcy, do stycznia 2009 r. W 2013 r. premier Japonii wprowadził plan stymulacji monetarnej zwany „abenomią”, który doprowadził do 16% spadku jena przez pierwsze 5 miesięcy roku.
  • Obawy euro (2010-12): Obawy, ze ogromnie zadłużone państwa takie jak Grecja, Portugalia, Hiszpania i Włochy będą ostatecznie wypchnięte z Unii Europejskiej doprowadziły do spadku euro o 20% przez 7 miesięcy, z poziomu 1.51 w grudniu 2009 r. do 1.19 w czerwcu 2010 r. Obawa, przed załamaniem się UE ponownie doprowadziła do 19% spadku wartości euro od maja 2011 r. do czerwca 2012 r.

Jak inwestor może skorzystać?

Poniżej kilka wskazówek, by skorzystać na ruchach walut:

  • Inwestować za granicą: Jeśli jesteś inwestorem skoncentrowanym na USA i wierzysz, że USD jest zagrożone spadkiem, inwestuj w silne rynki zagraniczne, ponieważ twoje zwroty będą zwiększone przez wzrost obcej waluty. Rozważ przykład punktu odniesienia kanadyjskiego indeksu TSX w pierwszej dekadzie obecnego tysiąclecia. Gdy S&P 500 było w zasadzie płaskie w tym okresie, całkowite zwroty TSX wynosiły ok. 72%. A nagły wzrost dolara kanadyjskiego vs dolara amerykańskiego przez następne 10 lat, podwoiłby te zyski o 137% w całości.
  • Inwestować w amerykańskie firmy międzynarodowe: USA ma największą ilość międzynarodowych firm. Wiele z nich odgrywa znaczącą rolę dla zarobków swoich państw. Zarobki takich firm zwiększają się, gdy dolar spada, co tłumaczy się wyższymi cenami akcji, gdy dolar jest słaby.
  • Nie pożyczać obcych walut o niskiej stopie procentowej: Nie jest to ta kwestia ciągnąca się od 2008 r. ponieważ stopy procentowe w USA są bardzo niskie już od lat. Jednakże w pewnym momencie staną się historycznie wysokie. Wtedy, inwestorzy, którzy pożyczyli obce waluty będą mieli taką samą sytuację, jak ci, którzy pożyczali jena w 2008 r. Morał tej historii jest taki: nigdy nie pożyczaj obcej waluty, jeśli ma szanse wzrosnąć a ty nie umiesz zapobiec albo zabezpieczyć się przed ryzykiem.
  • Zabezpieczać ryzyko walutowe: Niesprzyjające ruchy walutowe mogą znacząco odbić się na twoich finansach, zwłaszcza jeśli jesteś szczególnie narażony na ryzyko Forex. Jednakże wiele możliwości jest dostępnych, by zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, od walut przyszłych po opcje i fundusze takie jak Euro Currency Trust albo CurrencyShares Japanese Yen Trust. Jeśli ryzyko jest tak duże, ze budzisz się w nocy, myśląc jak się go pozbyć – rozważ możliwości zabezpieczenia.

Wnioski

Ruchy walutowe mogą mieć ogromny wpływ nie tylko na domową gospodarkę, jednak również na światową. Inwestorzy mogą wykorzystywać te ruchy na swoją korzyść poprzez inwestowanie za granicą albo w amerykańskie firmy międzynarodowe, gdy dolar spada. Ponieważ ruchy waluty związane są z ryzykiem, gdy jest ono pokaźnych rozmiarów, najlepiej się przed nim zabezpieczyć używając instrumentów hedgingowych.