ForexBiznes: Forex od A do Z

Przewaga informacyjna rynku walutowego

Przewaga informacyjna rynku walutowego

Przewaga informacyjna rynku walutowego
19 maja
15:03 2015

Światowy rynek wymiany walut (Forex) jest największym rynkiem finansowym na świecie a jego rozmiar oraz płynność sprawiają, ze nowe informacje bądź wieści rozprzestrzeniają się w ciągu minut. Rynek Forex ma pewne unikalne cechy charakterystyczne, które wyróżniają go na tle innych rynków. Cechy te mogą dać niektórym uczestnikom „przewagę informacyjną” w niektórych sytuacjach, wynikającą z faktu, iż niektóre informacje mogą być dłużej przyswajane.

Unikalna charakterystyka Forex

W przeciwieństwie do akcji, którymi handel odbywa się głównie w scentralizowanych formach takich jak Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, handel Forex odbywa się na zasadzie OTC. Polega to na tym, iż handel odbywa się na terenie całego świata, w najrozmaitszych lokalizacjach zamiast w jednym, centralnym miejscu (tak jak w przypadku akcji oraz surowców naturalnych). Handel OTC oznacza również, że w każdym czasie możliwe są rozmaite różnice cenowe dla danych walut; akcje z drugiej strony mają tylko jedną cenę w danym momencie.
Światowy rynek Forex jest również jedynym miejscem, które otwarte jest w zasadzie cały czas, poza weekendami. Kolejną wyróżniającą go cechą jest zróżnicowany poziom dostępu cenowego, który chwalą sobie uczestnicy rynku. Jest to różne od handlu akcjami bądź surowcami naturalnymi, gdzie wszyscy uczestnicy mają dostęp do jednolitej ceny.

Uczestnicy rynku

Rynek walutowy posiada rozmaitych uczestników w rozmaitych strefach czasowych, takich jak ogromne banki i instytucje finansowe oraz mali, detaliczni brokerzy i handlowcy indywidualni. Banki centralne należą do najogromniejszych i najbardziej wpływowych uczestników rynku Forex. Banki komercyjne są dominującymi graczami, z uwagi na swoich korporacyjnych klientów i wsparcie handlu walutowego. Duże korporacje również mają spore znacznie dla wartości rynku walutowego, zwłaszcza te, które odnotowują bardzo duży przepływ kapitału. Ogromne znaczenie mają również managerowie inwestycyjni oraz fundusze hedgingowe.

Różne ceny

Banki, handlują walutami na rynku międzybankowym, który charakteryzuje się dużym rozmiarem oraz ścisłym spreadem bid/ask. Tutaj, obca waluta jest pozycjonowana po to, by pokryć potrzeby komercyjne (przykładowo, jeśli duży klient potrzebuje waluty takiej jak euro żeby zapłacić za znaczny import), albo spekulacyjne. Ogromni klienci komercyjni dostają ceny po których mogą kupić walutę z banków. Marża zależy od rozmiaru znaczenia klienta oraz transakcji. Klient detaliczny, który potrzebuje obcej waluty musi zadowolić się szerszymi spreadami, niż te, które oferowane są na handlu międzybankowym.

Pozycja spekulacyjna vs. Transakcja komercyjna

W światowym rynku wymiany walut, pozycje spekulacyjne przewyższają komercyjne wymiany międzynarodowe, które związane są z handlem lub przepływem kapitału przez ogromną marżę. Przez to, rynek Forex jest bardzo wrażliwy na nowe informacje ponieważ nieprzewidziany rozwój wydarzeń sprawi, ze spekulanci ponownie ocenią swoje oryginalne transakcje i dostosują je do nowych informacji. Przykładowo, jeśli firma musi dokonać płatności dla zagranicznego dostawcy, ma określony czas, w którym musi to zrobić. Firma może próbować zmienić czas wymiany waluty, tak by uzyskać korzystniejszy kurs, albo może użyć strategii zabezpieczającej, by uchronić się przed ryzykiem. Jednakże, transakcja musi zostać dokonaną w konkretnym czasie, niezależnie od stanu rynku wymiany walut.
Z drugiej strony, handlowiec ze spekulacyjną pozycją próbuje za wszelką cenę zmaksymalizować swoje zyski a zminimalizować straty, stąd handlowiec wybiera zachowanie lub zamknięcie pozycji. Rozpowszechnienie technologii komunikacyjnych dramatycznie skróciło czas reakcji we wszystkich rynkach finansowych, nie tylko Forex. Jednakże jest to nieco głębszy proces, ponieważ wszystkie informacje muszą być dokładnie analizowane.
Przewaga informacyjna

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na kurs walut – od ekonomicznych i politycznych, potrzeby podaży i popytu i sytuację rynku kapitalistycznego po hierarchiczną strukturę rynku Forex, która daje największym graczom przewagę informacyjną nad mniejszymi. W niektórych sytuacjach, musi minąć trochę więcej czasu nim kurs walut zostanie dostosowany do najnowszych informacji.
Przykładowo, rozważmy sytuację, gdy bank centralny wielkiego państwa z bardzo popularną walutą decyduje się poprzeć rynek wymiany walutowej, poprzez proces zwany „interwencją”. Jeśli interwencja ta jest niespodziewana, największe banki z których banki centralne kupują walutę mają przewagę informacyjną nad innymi uczestnikami, ponieważ znają tożsamość i intencje kupca. Inni uczestnicy, zwłaszcza ci, którzy mają krótkie pozycje, mogą być rozczarowani widząc, iż waluta się tak umocniła. Fakt, iż bank centralny interweniuje, by wesprzeć walutę, może sprawić, że uczestnicy będą musieli ponownie ocenić wykonalność i konsekwencje swoich krótkich strategii.
Wszystkie rynki finansowe silnie reagują na niespodziewane wiadomości, a rynek Forex nie jest tu wyjątkiem. Rozważmy sytuację, gdy gospodarka USA słabnie i zapanowało powszechne przekonanie, ze Rezerwy Federalne zredukują wzorzec wskaźnika funduszy federalnych o 25 punktów (0.25%) w czasie następnego spotkania. Kursy walut ulegną zmianie pod wpływem tej redukcji, gdy pojawi się oficjalna informacja na ten temat. Jeśli, jednakże, Rezerwy Federalne zdecydują się nie podejmować żadnych zmian, dolar amerykański prawdopodobnie dramatycznie zareaguje. Jeśli Rezerwy Federalne ogłoszą, iż gospodarka USA prosperuje i dobrze się rozwija, dolar może również wzmocnić się wobec innych walut.

Podsumowanie

Ogromne rozmiary oraz płynność rynku wymiany walut zapewnia błyskawiczny przebieg informacji oraz wiadomości, jednakże niektóre z nich muszą być dokładnie analizowane i absorbowane. W dodatku, hierarchiczna struktura rynku sprawia, że najwięksi gracze mają często delikatną przewagę informacyjną.

Informacje o autorze

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Co ja tutaj robię? ;)

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz