Polskie firmy planują kontynuować ekspansję pomimo obaw o sytuację gospodarczą

powiekszanie sie firm

Polskie firmy planują kontynuować ekspansję pomimo obaw o sytuację gospodarczą

Pogarszająca się koniunktura i problemy z łańcuchami dostaw nie stanowią przeszkody dla 57% firm z polskiego sektora technologicznego, które planują rozwijać swoją działalność – pokazuje badanie Global Tech Trends Survey. Podobne plany mają przedsiębiorstwa z rozwiniętych europejskich rynków. Wzrost napędzany będzie inwestycjami w technologie cyfrowe. Prawie połowa badanych deklaruje wejście na nowe rynki za pośrednictwem chmury.

Firmy na całym świecie planują duże inwestycje w technologie cyfrowe, aby wesprzeć ambitne plany ekspansji po doświadczeniach wyniesionych z okresu pandemii. Pomimo obaw o nadchodzącą recesję i debat towarzyszących Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos o końcu globalizacji, firmy są optymistycznie nastawione do planów dalszej ekspansji. Nowe wyniki corocznego badania decydentów technologicznych, przeprowadzonego przez Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) pokazują, że przejście w kierunku mniej połączonego ze sobą świata nie sprzyjałoby planom liderów cyfrowych z różnych branż i regionów geograficznych.

Spośród 2900 decydentów ze światowej branży IT, zbadanych w Equinix 2022 Global Tech Trends Survey, 72% stwierdziło, że ich organizacja planuje ekspansję w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponad połowa (57%) polskich liderów branży IT widzi potencjał do dalszego rozwoju ich firm: 35% wskazało na plany do ekspansji międzynarodowej, 22% krajowej (obecność w nowym mieście), a 16% regionalnej.

Liderzy IT w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) są szczególnie pewni swoich planów globalnego rozwoju: 82% respondentów stwierdziło, że ich firma planuje ekspansję na nowe rynki. To tylko nieznacznie więcej niż w regionie obu Ameryk (78%). Być może odzwierciedlając większą ostrożność w odniesieniu do czynników ekonomicznych, decydenci z sektora technologii w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) byli ostrożniejsi – 59% z nich planuje ekspansję na nowy rynek w ciągu najbliższego roku.

Przedsiębiorstwa wskazały szereg czynników potencjalnie ograniczających ich globalny rozwój

Szczególną uwagę zwrócono na wyzwania związane z łańcuchem dostaw, 59% respondentów stwierdziło, że ich firmy borykają się z problemami i niedoborami, a 58% wskazało globalny niedobór mikroprocesorów jako zagrożenie dla ich działalności.

Utrzymujące się problemy związane z łańcuchami dostaw zwiększają konieczność szybszej wirtualizacji, a dążenia do rozwoju są oparte na planowanych inwestycjach w infrastrukturę cyfrową. Prawie połowa (49%) respondentów z Polski stwierdziło, że plany ekspansji wesprze poprzez wirtualne wdrożenie w chmurze, a 30% zrobi to przy użyciu rozwiązań typu bare metal. W kontekście polskiego rynku IT interesującym jest, że 56% firm planujących rozwój zamierza zatrudnić nowych pracowników.  Jednocześnie 47% respondentów na całym świecie stwierdziło, że spodziewa się wzrostu wydatków na rozwiązania kolokacyjne, a jeszcze więcej (59%) stwierdziło, że zamierza zwiększyć inwestycje w usługi połączeń bezpośrednich w związku z planowanym postępem transformacji cyfrowej.

„Widzimy wyraźnie, że jako główne zagrożenia dla swoich firm decydenci branży IT wskazują kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i wyciekiem danych. Interesujące jest też, że respondenci dostrzegają rosnące ryzyko przerwanych łańcuchów dostaw. Pokazuje to szerokie, biznesowe spojrzenie menedżerów sektora IT. Jednocześnie cieszy fakt, że ponad połowa polskich firm (57%) planuje rozwijać swoją działalność w skali regionalnej, a nawet globalnej. Ponad połowa badanych (56%) wskazała, że ich firma planuje zwiększyć zatrudnienie specjalistów od IT, a blisko połowa deklaruje migrację do chmury. To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, która potrzebuje przyspieszenia procesów cyfryzacji. Co więcej, wskazuje to, że sektor IT będzie się dalej rozwijał i poszukiwał nowych pracowników” – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, prezes zarządu polskiego oddziału Equinix.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na podejmowanie strategicznych decyzji wspierających cyfryzację? Ponad połowa globalnych liderów IT (52%) twierdzi, że przyspiesza ewolucję cyfrową swojej firmy z powodu kryzysu COVID-19. Podobnie uważają polscy respondenci – ponad połowa z nich (53%) dostrzega postęp w cyfryzacji swoich organizacji. W efekcie wzrost w wydatkach firmowych na IT zadeklarowało 39% badanych. Świadczy to o tym, że obecnie powszechnie uznaje się konieczność posiadania solidnej infrastruktury cyfrowej umożliwiającej błyskawiczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Niestety jednocześnie 28% respondentów wskazało obniżenie wydatków w ich firmach, a w pozostałych przypadkach (33%) nie odnotowano różnić w kwotach przeznaczonych na IT.

Ponadto badanie wykazało, że:

Priorytetem jest zadowolenie klientów i pracowników. Zdając sobie sprawę, że przyjęcie technologii cyfrowej ma wpływ na użytkowników końcowych, 83% liderów IT stwierdziło, że poprawa doświadczeń ich klientów jest priorytetem. Firmy przyznały również, że lepsze doświadczenia pracowników ma kluczowe znaczenie dla ich transformacji i zatrzymania talentów – 81% respondentów stwierdziło, że jest to kwestia priorytetowa.

Obserwujemy dalszą migrację do chmury, 71% globalnych liderów IT zadeklarowało, że planuje przenieść więcej funkcji biznesowych do chmury. Spośród tych respondentów połowa planuje przeniesienie do chmury większej liczby aplikacji o znaczeniu kluczowym dla ich działalności, a prawie połowa (49%) zamierza przenieść do chmury funkcje związane z bezpieczeństwem.

W Polsce dominuje chmura prywatna. Modele chmury prywatnej jest preferowany przez 52% respondentów. Rozwiązanie hybrydowe deklaruje 32%, wyłącznie z chmury publicznej korzysta 9% badanych.

Inwestowanie w innowacje. Wielu globalnych liderów IT chce zabezpieczyć swoją działalność na przyszłość i w pełni wykorzystać rozwijające się technologie, takie jak 5G, Internet Rzeczy (IoT) i Web3. 71% respondentów stwierdziło, że przechodzi na model XaaS, jako główne powody podając uproszczenie infrastruktury IT (65%), elastyczność (56%) i lepsze doświadczenia użytkowników (54%).

Skupienie się na zrównoważonym rozwoju. Wprowadzając innowacje, liderzy cyfrowi zwracają uwagę na zrównoważony rozwój swojej infrastruktury IT. 67% twierdzi, że mierzy i aktywnie stara się ograniczyć wpływ swojego sprzętu IT na środowisko, a 65% będzie współpracować tylko z tymi partnerami IT, którzy są w stanie osiągnąć kluczowe cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. 69% respondentów twierdzi, że zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z najważniejszych czynników napędzających ich organizację, a ich zobowiązania są oparte na celach naukowych.

Dodaj komentarz