ForexBiznes: Forex od A do Z

Jak działa rynek hedgingowy?

Jak działa rynek hedgingowy?

Jak działa rynek hedgingowy?
28 kwietnia
10:47 2015

Rynek hedgingowy to technika zabezpieczania ryzyka związanego z walutami poprzez używanie rynku pieniężnego oraz finansowego, w których duża płynność i krótkoterminowe instrumenty takie jak Rynek obligacji skarbowych, akceptacja bankierów oraz papiery komercyjne są handlowane.
Istnieje mnóstwo dróg takich jak rynek obecny, forward i opcje, by zabezpieczyć ryzyko, stąd rynek hedgingowym może nie być metodą najbardziej efektywną oraz sprawdzającą się dla większych korporacji i instytucji, do zabezpieczenia takiego ryzyka. Jednakże, dla handlowców detalicznych albo niewielkich firm, szukających zminimalizowania stopnia ryzyka walutowego, które nie jest jednak wystarczająco duże, by zabezpieczyć się rynkiem typu forward albo bezpośrednim kontraktem, rynek hedgingowy jest przyjemnym sposobem uchronienia się przed ruchami waluty.

Terminowy kurs wymiany walut

Zacznijmy od powtórzenia kilku podstawowych pojęć co do terminowego kursu walut, ponieważ jest to kwestia kluczowa, by zrozumieć zawiłości rynku hedgingowego.
Terminowy kurs walut to po prostu bieżący kurs wymiany dostosowany dla różnic pomiędzy stopami procentowymi. Zasada Konwersji Parytetu Stóp Procentowych mówi, że kurs terminowy powinien zawierać różnice w stopach procentowych pomiędzy danymi państwami par walutowych, inaczej pojawi się możliwość arbitrażu.
Przykładowo, przyjmijmy, że banki USA oferują roczną stopę procentową na lokatę dolara (USD) w wysokości 1.5% a banki kanadyjskie oferują stopę procentową 2.5% dolara kanadyjskiego (CAD). Chociaż inwestorzy z USA mogą odczuwać pokusę konwersji swoich pieniędzy na dolara kanadyjskiego i umieszczani ich na lokatach CAD, z powodu dużych wskaźników, oczywiście będą się oni musieli zmierzyć z ryzykiem walutowym. Jeśli chcą je zabezpieczyć na rynku transakcji terminowych przez kupno dolarów amerykańskich o rok do przodu, parytet stopy procentowej sprawi, że koszta takiego zabezpieczenia będą równe 1% różnicy pomiędzy stopami procentowymi USA i Kanady.
Możemy pójść o krok dalej, by przeliczyć wskaźnik forward dla tej pary walutowej. Jeśli wskaźnik obecny wynosi 1US$=1.10C$, bazując na parytecie stopy procentowej, 1$USD umieszczone w depozycie na 1.5% będzie odpowiadać 1.10C$ o stopie 2.5% po roku.
Stąd US$1 (1 + 0.015) = C$1.10 (1 + 0.025), or US$1.015 = C$1.1275
Wskaźnik forward wynosi więc US$1= C$1.1275 ÷ 1.015 = C$1.110837
Zauważ, że waluta z niższą stopą procentową z przyszłą premią do waluty, z wyższą stopą procentową. W takim przypadku, dolar amerykański (waluta z niższą stopą procentową) handlowana jest z przyszłą premią do dolara kanadyjskiego (wyższa stopa procentowa) co oznacza, że każdy dolar amerykański zbira więcej dolarów kanadyjskich (dokładnie 1.110837) na rok do przodu, w porównaniu z kursem obecnym 1.10.

Rynek hedgingowy

Rynek hedgingowym działa podobnie jednak z kilka drobnymi różnicami opisanymi poniżej.
Ryzyko obcej wymiany może się pojawić z narażeniem transakcji – np. na skutek oczekiwanych należności albo płatności w obcej walucie – albo narażeniem translacji, które pojawia się, ponieważ aktywa i płatności denominowane są w obcej walucie. Ryzyko translacji jest znacznie poważniejsze dla większych korporacji, niż dla małych firm albo inwestorów detalicznych. Rynek hedgingowy nie jest optymalną drogą zmniejszenia narażenia translacji, ponieważ bardziej skomplikowane jest ustawienie niż używanie odpowiednich opcji, jednak może być efektywnie używany dla ograniczenia narażenia transakcji.
Jeśli należności obcej waluty oczekiwane są po konkretnym okresie czasu a rynek hedgingowym pożądany jest do zabezpieczenia ryzyka , będzie to wymagać poniższych kroków:

 1. Pożycz obcą walutę w ilości odpowiedniej obecnej wartości należności. Czemu obecnej wartości? Ponieważ pożyczka obcej waluty plus stopa procentowa powinny być idealnie równe z ilością należności.
 2. Konwertuj obcą walutę w krajową po obecnym kursie walut.
 3. Umieść walutę krajową na lokacie po panującej stopie procentowej.
 4. Kiedy napłyną należności z obcej waluty, spłać obcą pożyczkę (z kroku 1. plus stopa procentowa).

 

Podobnie, jeśli płatność obcej waluty musi być dokonana po konkretnym okresie czasu, należy podjąć poniższe kroki, jeśli chce się zmniejszyć ryzyko poprzez rynek hedgingoy:

 1. Pożycz walutę krajową w ilości odpowiadającej obecnej wartości płatności.
 2. Konwertuj walutę krajową w obcą, po obecnym kursie walut.
 3. Umieść tą ilość na lokacie.
 4. Gdy minie termin zapadalności lokaty, dokonaj płatności.

Zauważ, że mimo tego, iż jednostki, które chcą wykorzystać rynek hedgingowym do zabezpieczenia pieniędzy, mogą posiadać fundusze pokazane w kroku 1 i nie muszą ich pożyczać, jednakże istnieje dobra możliwość użycia tych funduszy. Rynek hedgingowym bierze je pod uwagę umożliwiając porównania ze wskaźnikiem forward, który jak zauważyliśmy wcześniej, bazuje na różnicach stóp procentowych.

 

Przykłady praktyczne

Przykład 1: Rozważmy taki przykład: mała, kanadyjska firma eksportuje dobra do klientów w USA i oczekuje zysku 50,000 USD w ciągu roku. Kanadyjska firma spogląda na obecny kurs walut 1USD=1.10CAD i ocenia go jako korzystny, stąd chce w niego zainwestować, ponieważ myśli, że dolar kanadyjski wzrośnie przez rok. Firma może więc pożyczyć dolara amerykańskiego z 1.75% w skali roku i otrzymać 2.5% rocznej lokaty dolara kanadyjskiego.
Z perspektywy firmy kanadyjskiej, waluta krajowa to CAD a obca to USD. Poniżej ukazane jest zastosowanie rynku hedgingowego dla tej sytuacji:

 1. Kanadyjska firma pożycza obecną wartość należności dolara (50,000 USD ze zniżką stopy procentowej 1.75%) = US$50,000 / (1.0175) = US$49,140.05. Stąd, po roku ilość pożyczki uwzględniając stopę procentową 1.75% wynosić będzie dokładnie 50,000 USD.
 2. Ilość US$49,104.15 jest konwertowana w dolary kanadyjskie po kursie 1.10 do otrzymania C$54,054.05.
 3. Ilość dolarów kanadyjskich umieszczana jest na lokacie 2.5%, tak, że ilość końcowa po roku wynosi = C$54,054.05 x (1.025) = C$55,405.41.
 4. Gdy otrzymana jest płatność eksportu, firma kanadyjska używa jej, by spłacić pożyczkę 50,000 dolarów amerykańskich. Ponieważ otrzymuje C$55,405.41 dla tej ilości dolara amerykańskiego, jest korzystnie ulokowana w kursie forward = C$55,405.41 / US$50,000 or US$1 = C$1.108108

Zauważ, że ten sam rezulat mógłby być uzyskany, gyby firma używała kursu forward. Wtedy wyliczałoby się to następująco:
US$1 (1 + 0.0175) = C$1.10 (1 + 0.025), or US$1.0175 = C$1.1275, or US$1 = C$1.108108.
Czemu firma kanadyjska miałaby używać rynku hedgingowego zamiast podjąć kontrakt forward? Potencjalne ryzyko może być takie, że jeśli firma jest zbyt mała by uzyskać kredyt walutowy forward od swojego bankiera, lub prawdopodobnie nie uzyskała zbyt konkurencyjnego kursu forward, decyduje się zamiast tego na rynek hedgingowy.
Przykład 2:Przyjmijmy, że mieszkasz w USA i zamierzasz zabrać rodzinę na długo oczekiwane europejskie wakacje za 6 miesięcy. Szacujesz koszt wakacji na około 10,000 EUR. Obecny kurs dla EUR wynosi 1.35, ale martwisz się, że w przeciągu 6 miesięcy może wzrosnąć do 1.40 albo więcej, co podniesie koszta wycieczki o 500$ albo o 4%.
Decydujesz się więc na rynek hedgingowy. Pożyczasz dolary amerykańskie (swoją walutę domową) na 6 miesięcy po stopie rocznej 1.75% i otrzymujesz wskaźnik roczny 1.00% na sześciomiesięczną lokatę euro.

 1. Pożycz dolar amerykański ilości odpowiadającej obecnej wartości płatności, albo 9,950.25 EUR EUR 10,000 / [1 + (0.01/2]). Zauważ, że dzielimy 1% przez 2 by odzwierciedlić połowę rocznej stopy, co jest okresem pożyczki. Po kursie 1.35 funkcjonuje to jako pożyczka US$13,432.84.
 2. Konwertuj tą ilość dolarów w euro, po kursie 1.35, który w kroku pierwszym wynosi EUR 9,950.25.
 3. Umieść EUR 9,950.25 na lokacie 1% w skali roku, na 6 miesięcy. Pozwoli ci to uzyskać dokładnie 10,000 EUR, gdy lokata dobiegnie końca w 6 miesięcy, na okres twoich wakacji.
 4. Całkowita ilość spłaty pożyczki w dolarach zawierająca stopę procentową (1.75% rocznie na 6 miesięcy) wynosi 15,550.37 po 6 miesiącach. Teraz, wszystko co musisz zrobić, to mieć nadzieję, że otrzymasz bonus chociaż w kwocie umożliwiającej spłatę pożyczki.

Poprzez używanie rynku hedgingowego, możesz efektywnie lokować na kursie forward 1.355037 (np.USD 13,550.37 / EUR 10,000). Zauważ, że możesz otrzymać ten sam rezultat, jeśli użyjesz kontraktu typu forward, wskaźnik będzie obliczony następująco:
EUR 1 (1 + (0.01/2)) = USD 1.35 (1 + (0.0175/2)), or EUR 1.005 = USD 1.3618125, or EUR 1 = USD 1.355037.

Zastosowanie

 • Rynek hedgingowym może być efektywnie używany dla walut, gdzie kontrakty forward są zbyt mile widziane np. w kwestii walut egzotycznych albo tych rzadziej handlowanych.
 • Jak zauważyliśmy wcześniej, ta konkretna technika hedgingowa jest również odpowiednia dla małych firm, które nie mają dostępu do rynku forward.
 • Rynek hedgingowym jest zwłaszcza odpowiedni dla małych ilości, gdzie ktoś wymaga zabezpieczenia waluty, ale nie jest chętny skorzystać z transakcji przyszłej albo opcji.

Wady i zalety

 • Rynek hedgingowym, tak jak kontrakty forward, ustawiają kurs walut dla przyszłych transakcji. Może to być dobre lub złe, w zależności od wahań waluty do czasu daty transakcji. Przykładowo, we wcześniejszym przykładzie ustawiania kursu euro, poczujesz się bardzo bystrze, jeśli euro będzie sprzedawane po kursie 1.40 do czasu wakacji (ponieważ ustawiłeś kurs 1.3550), ale gorzej będzie jak kurs spadnie do 1.30.
 • Rynek hedgingowym może być dostosowany do konkretnych ilości oraz dat. Chociaż stopień dostosowania dostępny jest również w transakcjach forward, rynek forward nie jest łatwo dostępny dla wszystkich.
 • Rynek hedgingowym jest bardziej skomplikowany niż zwykłe transakcje forward, ponieważ to dekonstrukcja krok po kroku, która zawiera sporą ilość bardzo znaczących wskazówek, przez co może być nieefektywna dla zwykłych transakcji.
 • Mogą również pojawić się logiczne ograniczenia we włączaniu rynku hedgingowego, zwłaszcza co do ustalania odpowiedniej ilości pożyczki oraz umieszczania obcej waluty na lokacie. Również, obecny kurs używany w rynku hedgingowym może się znacznie różnić od ostatecznego wskaźnika użytego do transakcji forward.

Podsumowanie

Rynek hedgingowy to efektywna alternatywa dla zmniejszenia ryzyka walutowego, zwłaszcza, gdy inne zabezpieczenia takie jak transakcje przyszłe oraz forward nie mogą być zastosowane. Również, całkiem łatwo jest go ustawić, ponieważ wystarczy mieć konto bankowe z kilkoma obcymi walutami. Jednakże, ta technika jest skomplikowana przez ilość kroków, które należy podjąć. Jej efektywność może być również logicznie ograniczona poprzez różnice w kursie walut. Z tych powodów, rynek hedgingowym może być stosowany okazjonalnie.

Informacje o autorze

Zenon Miłosz

Zenon Miłosz

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz