ForexBiznes: Forex od A do Z

Handel w oparciu o raporty PKB

Handel w oparciu o raporty PKB

Handel w oparciu o raporty PKB
06 maja
15:44 2015

Ujawnianie danych ekonomicznych jest kluczowe dla handlowców obcymi walutami. Te niezwykle ważne czynniki tworzą płynność, a otacza je zawsze mnóstwo spekulacji. Produkt krajowy brutto (PKB) jest jednym z takich czynników. Handlowcy Forex nie tylko monitorują ten niezwykle ważny fragment danych gospodarczych, lecz również używają go do określania nowych pozycji albo wspierania obecnych.

Co składa się na raport PKB?

PKB to po prostu całkowita wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług produkowanych w danym państwie. W przypadku USA, wartość całkowita może być podzielona na cztery główne kategorie: konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe oraz eksport netto.

  • Konsumpcja: Całkowita konsumpcja wydatków przez gospodarstwa domowe. Zawiera to takie elementy jak żywność, czynsz, paliwo i inne osobiste wydatki.
  • Inwestycje: Wydatki biznesowe na nowe plany oraz elementy wyposażenia, oraz inwestycje gospodarstw domowych.
  • Wydatki i inwestycje rządowe: Całkowita ilość wszystkich wydatków rządowych, łącznie z publicznymi pensjami pracowniczymi oraz programami korzyści socjalnych.
  • Eksport netto: Całkowita finalna ilość eksportu minus całkowity import. Wysoki eksport netto jest bardziej produktywny dla gospodarki.

Suma ilości tych czynników w USA może być porównana do ilości w ubiegłych latach w celu wyliczenia procentu wzrostu lub spadku PKB dla danego okresu czasu.

Dokonywanie porównania

Ilość PKB może być ujawniana na podstawie miesięcznej albo kwartałowej. Dla USA Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA), gałąź Departamentu Komercyjnego USA ujawnia kwartałowe PKB wraz z dodatkowymi zaawansowanymi albo nominalnymi warunkami dostosowanymi dla efektu inflacji. Raport ten może zostać również ujawniony jako indeks cenowy PKB, który może być używany łącznie z indeksem cen konsumenckich oraz osobistych wydatkach konsumpcyjnych jako wskaźnik inflacji konsumenckiej.

Handel na rynku Forex

Jak wszystkie inne istotne dane ekonomiczne, PKB jest bardzo ważny dla handlowców walutowych. Służy jako dowód wzrostu produktywności gospodarki. W rezultacie, handlowcy walutowi mają tendencję szukania wysokich wskaźników wzrostu PKB wierząc, że stopy procentowe podążą w tym samym kierunku. Jeśli gospodarka przeżywa dobry wskaźnik rozwoju, korzyści pojawiają się również dla konsumentów – wzrasta prawdopodobieństwo wydatków oraz ekspansji. W rezultacie, wyższe wydatki wywołują wzrost cen, co z kolei sprawia, że banki centralne ustalają wyższe stopy procentowe.
Chociaż istnieją trzy wersje raportu PKB – zaawansowana, wstępna oraz finalna – to relacja między nimi jest najważniejsza, nie trzy wersje z osobna. Profesjonaliści walutowi uwydatniają fakt, że dal handlowców najważniejszy jest odczyt zaawansowany. Jednak, nie odradzają brania pod uwagę również różnic pomiędzy odczytem wstępnym i finalnym.
Przykładowo, odczyt finalny 1,5% wzrostu w porównaniu z wcześniejszym odczytem zaawansowanym 3,5% pogarsza się w porównaniu z podobnym wskaźnikiem 1,5% w odczytach zarówno zaawansowanych jak i finalnych. Pozytywny wskaźnik zawsze jest dobry dla gospodarki, jednak nie gdy ostateczna wartość PKB spada poniżej odczytu zaawansowanego.

Czego mogą oczekiwać inwestorzy?

Istnieją trzy podstawowe reakcje do ruchów cen, których spodziewać mogą się inwestorzy:
1.Niższe niż oczekiwane PKB rezultować będzie wyprzedawaniem waluty krajowej wobec innych walut. W przypadku USA, niższa ilość PKB sygnalizować będzie napięcie gospodarce i drastycznie zrani możliwości wzrostu amerykańskich stóp procentowych – zmniejszając wartość atrakcyjności aktywów opartych na dolarze. Dodatkowo, dalsze im niższe odczyty PKB od szacowanych, tym drastyczniejszy będzie spadek dolara.
2. Odczyt oczekiwany wymaga nieco więcej porównań ze strony inwestora FX. Tutaj, analityk albo handlowiec będzie musiał porównać odczyt obecny do odczytów z wcześniejszego kwartału, a może nawet i z wcześniejszego roku. W taki sposób, można lepiej ocenić sytuację. Dzięki tym czynnikom, możesz spodziewać się konkretnych ruchów cenowych.
3. Wyższe niż oczekiwane PKB doprowadzi do umocnienia waluty wobec innych walut. Stąd, wyższy wskaźnik PKB w USA spowoduje korzyści dla dolara, prowadząc do jego wzrostu. Im wyższy odczyt PKB, tym gwałtowniejszy wzrost dolara.

Wszystko razem

W Ryc. 1 para EUR/USD spadła z 1.4200 do 1.4050 w ciągu 60 minut. Zauważ jak euro wzrosło o 50 pips, podążając za danymi o PKB ujawnionymi 28 marca 2011 o 8:30 rano. Wtedy, ujawniono, że najważniejsza gospodarka na świecie wzrosła o mniej niż się spodziewano. Zamiast wzrostu o 1.9% USA wzrosło o jedynie 1.8%. Było to również mniej niż 3.1% z poprzedniego kwartału. W rezultacie, handlowcy wyprzedawali słabszego dolara pomagając euro zreperować swoje straty i wzrosnąć do 1.4200.
Handlowiec walutowy, który chciał skorzystać z tych okoliczności może łatwo umieścić moment wejścia obok poziomu wsparcia – dodając relatywnie wąskie polecenie stopu 30-40 pips, by uniknąć ryzyka.

Podsumowanie

Amerykański raport PKB to bardzo ważne dane ekonomiczne, gdy chodzi o handel obcymi walutami. Jeśli handlowiec zrozumie jak interpretować te dane może odnieść zyski.

Informacje o autorze

Krzysztof Woźniak

Krzysztof Woźniak

Pasjonat rynków Forex, założyciel serwisu ForexBiznes.pl

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz