Eco5Tech zrealizuje kolejny kontrakt dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Miejskich

podpisanie umowy

Eco5Tech zrealizuje kolejny kontrakt dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Miejskich

Eco5tech SA, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przy rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 w powiecie radomskim. To już kolejny kontrakt realizowany dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wartość umowy wynosi nieco ponad 1  mln zł.

Współpraca

Będzie dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania wymaganych przepisami decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 na terenie miejscowości Odechów w powiecie radomskim.

„Wygrany przetarg to efekt aktywnych działań Spółki zmierzających w kierunku powiększenia naszego portfela zamówień. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zaprojektować kolejną inwestycję dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Cenimy sobie współpracę z Zamawiającym i jednocześnie czujemy satysfakcję, że możemy mieć swój udział w poprawie jakości dróg w Polsce. – mówi Alicja Gackowska, Prezes Zarządu Eco5Tech.

Po stronie Spółki leżało będzie również otrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wartość kontraktu wynosi nieco ponad 1 mln zł brutto. zł. Projekt będzie realizowany w ciągu 37 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Obecnie Eco5tech realizuje kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości 35 mln zł

Eco5tech wypracowała ponad 8 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 roku, a w pierwszym kwartale bieżącego roku 1,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto Spółki w 2021 roku wyniósł prawie 3 mln zł. Z kolei w pierwszym kwartale br. wyniósł blisko 620 tys. zł i był wyższy o 440% w porównaniu do pierwszego kwartału  2021 roku.

Dodaj komentarz