Dźwignia FX-miecz obosieczny

Dźwignia FX-miecz obosieczny

Jednym z powodów dla którego coraz więcej ludzi interesuje się handlem forex jest to, iż w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi, w FX możesz mieć znacznie większą dźwignię niż w przypadku akcji. Chociaż prawie każdy handlowiec słyszał o dźwigni, nie każdy ma pojęcie czym ona jest, jak działa oraz jaki może mieć wpływ na ich końcowy wynik.

Czym jest dźwignia?

Dźwignia polega na pożyczce określonej ilości pieniędzy potrzebnej by w coś zainwestować. W przypadku Forex, te pieniądze zwykle pożyczane są od brokera. Forex oferuje wysoką dźwignię w tym sensie, że dla początkowych wymagań co do marży, handlowiec może zgromadzić i kontrolować ogromną ilość pieniędzy. By obliczyć dźwignię opartą na początkowych wymaganiach co do marży, musimy podzielić całkowitą wartość transakcji na ilość marży jaką jesteś gotowy wystawić.

Dźwignia wymagań co do marży = Całkowita wartość transakcji
Wymagana marża

Przykładowo, jeśli musisz wpłacić 1% całkowitej wartości transakcji jako marżę a chcesz handlować na standardowym układzie USD/CHF, który odpowiada 100,000$, wymagana marża wynosić będzie 1,000$. Stąd, dźwigni wymagań, co do marży wynosić będzie 100:1 (100,000/1,000). Dla marży 0.25%, twoja dźwignia wymagań, co do marży wynosić będzie 400:1 używając tej samej formuły.

Dźwignia, co do wymagań marży Marża wymagana do całej transakcji
400:1 0.25%
200:1 0.50%
100:1 1.00%
50:1 2.00%

Jednakże, dźwignia, co do wymagań marży nie koniecznie wpływa na ryzyko. Czy handlowiec musi wnieść 1% czy 2% wartości transakcji jako marżę nie musi mieć wpływu na jego zyski lub straty. Dzieje się tak, ponieważ inwestor zawsze może wnieść więcej niż wymagana marża do każdej pozycji. Powinieneś więc patrzeć na prawdziwą dźwignię a nie tą co do wymagań marży. Żeby wyliczyć prawdziwą dźwignię, należy podzielić całkowitą wartość transakcji przez całkowitą wartość twojego kapitału handlowego.

Prawdziwa dźwignia Całkowita wartość transakcji
Całkowita wartość kapitału

Przykładowo, jeśli masz 10,000$ na swoim koncie i otwierasz pozycję 100,000$ (odpowiednik standardowej pozycji) będziesz handlował z 10 krotną dźwignią na swoim koncie (100,000/10,000). Jeśli otwierasz dwie standardowe pozycje, warte 200,000$, z wartością konta 10,000$ w takim razie twoja dźwignia na koncie jest 20 krotna (200,000/10,000). Oznacza to, że dźwignia, co do wymagań marży jest równa maksymalnej prawdziwej dźwigni jaką handlowiec może użyć. A skoro większość handlowców nie używa wszystkich swoich środków jako dźwigni dla każdej transakcji, ich prawdziwa dźwignia różni się od dźwigni, co do wymagań marży.

Dźwignia w handlu Forex

W handlu, monitorujemy ruchy waluty w wartości pip, która jest najmniejszą możliwą zmianą w cenie waluty i która może być wyrażona do drugiego albo czwartego miejsca po przecinku, w zależności od pary walutowej. Jednakże, ruchy te są w zasadzie ułamkami centa. Przykładowo, gdy para walutowa GBP/USD zmienia się o 100 pips od 1.9500 do 1.9600 oznacza to jedno centową zmianę w kursie walut.

Właśnie dlatego transakcji walutowych należy dokonywać w dużych ilościach, pozwalając tym małym ruchom być przekształconym w duże zyski powiększone dzięki użyciu dźwigni. Gdy handlujesz dużą ilością, taką jak 100,000$, małe zmiany w cenach walutowych mogą przynieść rezultat w znaczącym zysku lub stracie. W czasie handlowania w Forex, dostajesz wolność i elastyczność wyboru ilości dźwigni opartej na twoim stylu handlowania, osobowości oraz preferencjami odnośnie zarządzania pieniędzmi.

Ryzyko nadmiernej dźwigni prawdziwej

Prawdziwa dźwignia ma potencjał zwiększenia twoich zysków lub strat przez samą swoją wielkość. Im większą ilość dźwigni nakładasz na kapitał, tym większego ryzyka się podejmujesz. Zauważ, że to ryzyko nie jest koniecznie związane z dźwignią, co do wymagań marży, chociaż może ona mieć wpływ na handlowca jeśli nie jest on ostrożny. Zarówno Handlowiec A jak i Handlowiec B mają kapitał handlowy równy 10,00$ i handlują z brokerem, który wymaga depozytu na marżę 1%. Po przeprowadzeniu analizy, obaj handlowcy zgadzają się, iż USD/JPY osiągnęło swój szczyt i teraz na pewno spadnie na wartości. Stąd stawiają USD/JPY na 120. Handlowiec A decyduje się na 50 krotną prawdziwą dźwignię stawiając 500,000$ wartości USD/JPY (50 x 10,000$) oparte na jego 10,000$ kapitale. Ponieważ USD/JPY stoi po 120, każdy pip USD/JPY wart jest 8.30$, stąd jeden pip USD/JPY dla pięciu standardowych punktów wart jest 41.50$. Jeśli USD/JPY wzrośnie do 121, Handlowiec A straci na tej transakcji 100 pips, co odpowiada stracie 4,150$. Ta pojedyncza strata reprezentować będzie stratę 41,5% całej wartości jego kapitału. Handlowiec B jest bardziej ostrożny i decyduje się przyjąć dźwignię pięciokrotną przez postawienie 50,000$ wartości USD/JPY (5 x 10,000$) opartej na 10,000% kapitale handlowym. Wartość 50,000$ USD/JPY równa jest połowie standardowej operacji. Jeśli USD/JPY wzrośnie do 121, Handlowiec B straci 100 pips na tej transakcji co będzie równe stracie 415$. Ta pojedyncza strata reprezentować będzie 4,15% jego całkowitego kapitału handlowego.
Wykres poniżej pokazuje konta obu handlowców po stracie 100 pips.

Handlowiec A Handlowiec B Han
Kapitał handlowy $10,000 $10,000
Prawidziwa użyta dźwignia 50 5
Całkowita wartość transakcji $500,000 $50,000
Przypadek straty 100 pips -$4,150 -$415
% straconego kapitału 41.5% 4.15%
% pozostałego kapitału 58.5% 95.8%
Wszystkie wartości w USD.

Podsumowanie

Z mniejszą ilością dźwigni przyznanej każdej transakcji, możesz dać więcej oddechu swoim transakcjom przez ustanawianie szerszego, ale rozsądniejszego stopu oraz unikanie ryzyka swoich pieniędzy. Transakcja z bardzo wysoką dźwignią, może szybko wyczyścić twoje konto, jeśli zwróci się ona przeciwko tobie. Pamiętaj, że dźwignia jest całkowicie elastyczna i można ją dostosować dla każdej transakcji. Dochodowy handel nie polega na staniu się milionerem przed końcem roku.