Zrozumienie relacji EUR CHF

Zrozumienie relacji EUR CHF

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do rynku Forex, musisz być świadom jednej relacji zanim zaczniesz: relacji pomiędzy euro oraz frankiem szwajcarski, relacji zbyt silnej, by ją ignorować.
W artykule Używanie waluty na twoją korzyść, widzimy, że relacja pomiędzy tymi dwiema walutami może być silna nawet w 95%. Znane to jest jako relacja odwrócona, która oznacza, że ogólnie rzecz biorąc, gdy EUR/USD gwałtownie wzrasta, USD/CHF wyprzedaje się przez większość czasu, i odwrotnie. Gdy masz do czynienia z dwoma oddzielnymi i niezależnymi instrumentami finansowymi, 95% korelacji jest tak bliska perfekcji, jak tylko możesz to sobie wyobrazić. W tym artykule wyjaśnimy, co wpływa na taką relację, co oznacza dla transakcji, jak relacje różnią się na dziennych podstawach oraz w jakich przypadkach tak silne relacje mogą się rozłączyć. Dowiesz się również czemu, w przeciwieństwie do popularnego stwierdzenia, arbitraż dwóch walut by zarobić na stopie procentowej nie zawsze działa.

Skąd się bierze ta relacja15

Przez długi czas większością walut handlowano wobec dolara amerykańskiego (ponad 50% korelacji). Działo się tak, ponieważ dolar jest walutą dominującą, która jest zaangażowana w 90% wszystkich transakcji walutowych. Co więcej, gospodarka USA jest największą na świecie, co oznacza, że jej zdrowie ma wpływ na wiele innych państw. Chociaż silna relacja pomiędzy EUR/USD i USD/CHF jest głównie skutkiem popularności dolara, fakt, iż relacja jest silniejsza niż wszystkie inne relacje wywołana jest przez silnych połączeń pomiędzy strefą euro a Szwajcarią.

Jako państwo otoczone przez innych członków strefy euro, Szwajcaria ma bardzo mocne połączenia polityczne i gospodarcze ze swoimi największymi sąsiadami. Te silne relacje ekonomiczne rozpoczęły się ugodą o wolnym handlu ustanowioną w 1972 r. po której nastąpiło jeszcze 100 innych ugod. Porozumienia te umożliwiły na swobodny przepływ obywateli Szwajcarii do siły roboczej państw Unii Europejskiej jak i stopniowego otwarcia rynku pracy Szwajcarii na mieszkańców UE. Te dwie gospodarki są ściśle ze sobą połączone. Stąd, jeśli strefa euro się skurczy, Szwajcaria boleśnie to odczuje.

Czemu arbitraż nie działa?

Mimo wszystko, z taką silną korelacją bardzo często usłyszysz nowicjuszy mówiących, że mogą zabezpieczać jedną parę walutową poprzez drugą i pozyskać różnicę w spread. To o czym mówią, to różnica w stopach procentowych pomiędzy tymi dwiema parami walutowymi. Przykładowo, EUR/USD ma stopę procentową negatywną 2.50% , strefa euro ma 2.50% a USA 5%. Oznacza to, że jeśli masz długie EUR, zarobisz 2.50% stopy procentowej rocznie, płacąc 5% stopy jeśli masz krótki dolar. Dla kontrastu, spread stopy procentowej pomiędzy dolarem a frankiem wynosi pozytywne 3.75%. W rezultacie, wielu nowych handlowców pyta czemu nie mogą mieć długiej EUR/USD i zapłacić 2.50% stopy raz długiej USD/CHF i zarobić 3.75% stopy, czyli zdobywając netto 1.25% zysku bez żadnego ryzyka. Coś takiego wygląda jak kupa roboty, tylko po to, żeby zarobić marne 1.25%., ale trzeba pamiętać o ekstremalnej dźwigni, która w przypadku FX może czasem 100krotnie powiększyć kapitał. Stąd, nawet 10 dźwignia zmieni 1.25% w 12.5% w skali roku.Ogólne przypuszczenia mówią, że dźwignia jest ryzykowna, ale w tym przypadku, nowicjusze będą kłócić się, że nie jest, ponieważ jesteś perfekcyjnie zabezpieczony. Niestety, nie ma darmowych lunchy na żadnym rynku, stąd chociaż może ci się wydawać, że to wszystko działa – nie jest tak. Kluczem jest określenie zróżnicowania pip pomiędzy dwiema parami walutowymi oraz faktem, że to, że EUR/USD zmienia się o jeden punkt, nie znaczy, że USD/CHF również zmieni się o punkt.

Określanie różnicy pip

EUR/USD i USD/CHF mają różne punkty wartości pip, co oznacza, że każdy ruch w każdej walucie wart jest inne ilości dolarów. Przykładowo, EUR/USD ma wartość punktową 10$ [((.0001/1.2795) x 100,000) x 1.2795], gdy USD/CHF ma wartość pip 8.20$.[(.0001/1.2195) x 100,000]. Stąd, kiedy te dwie pary przesuwają się w przeciwnych kierunkach, niekoniecznie robią to w tym samym stopniu. Najlepszym sposobem na pozbycie się błędnego rozumowania, że niektórzy handlowcy mogą mieć możliwości arbitrażu, jest rozważenie poniższych przykładów miesięcznych zwrotów za 12 miesięcy poprzedniego roku.

Powiedzmy, że mamy dwie długie pozycje EUR/USD i USD/CHF. Różnica reprezentuje ilość punktów zarobionych lub straconych. Wartość dolara jest liczbą punktów pomnożonych przez wartość każdego punktu (10$ w przypadku EUR/USD i 8.20$ w przypadku USD/CHF). Przychód stopy to ilość zarobionej albo wypłaconej stopy miesięcznie, wedle stacji FXCM w czasie publikacji, suma to wartość dolara plus przychód stopy. Relacja pomiędzy EUR/USD i USD/CHF rozdziela się, gdy polityka państw, albo polityki monetarne drastycznie się od siebie różnią. Przykładowo, jeśli wybory doprowadzą do niepewności w Europie, EUR/USD może mieć gorszą pozycję niż USD/CHF. Odwrotnie, gdy strefa euro drastycznie podniesie stopy procentowe a Szwajcaria nie, EUR/USD będzie miało większą pozycję niż USD/CHF. Fakt, który stanowi o pozycji tych par może się zmieniać więcej niż o jeden punk. Jest to główny powód czemu arbitraż stóp procentowych jest przeliczany dzieląc USD/CHF na EUR/USD.

Podsumowanie

Handel Forex może być bardzo dochodowy, jeśli wiesz co robisz i nie dasz się ogłupić błędnym przekonaniom. Musisz również zrozumieć, które relacje pomiędzy walutami są najważniejsze. EUR/CHF to silna relacja i jeśli dobrze nią rozegrasz, może dobrze ci odpłacać przez długi czas.