ForexBiznes: Forex od A do Z

Znaczenie Indeksu Menadżerów Logistyki

Znaczenie Indeksu Menadżerów Logistyki

Znaczenie Indeksu Menadżerów Logistyki
23 kwietnia
11:08 2015

Jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników dla oceny stanu gospodarki amerykańskiej jest PMI – Indeks Menadżerów Logistyki.
PMI to główny wskaźnik „Raport Biznesu” ISM Manufacturing, wpływowej, miesięcznej ankiecie dotyczącej nabywania i zapotrzebowania na wysokie stanowiska poza USA. Skrót PMI (Purchasing Managers’ Index) istnieje od 1 sierpnia 2001 r. Od tej pory, Instytut Zarządzania Zasobami (ISM) używał PMI jako osobny akronim, mający odzwierciedlić jego zmianę imienia korporacyjnego (wcześniej ISM zwane było National Association of Purchasing Manager – NAPM – do 2 lutego 2002) oraz poszerzenie zasięgu do strategicznego zarządzania zasobami poza jedynie funkcją nabywcza.
„Raport Biznesu” oraz wskaźniki PMI są bardzo dokładnie analizowane przez inwestorów, biznesmanów oraz profesjonalistów finansowych.

Przeliczanie i interpretacja PMI

Gromadzenie danych
PMI oparty jest na odpowiedziach członków Komitetu Ankiet Biznesowych ISM, który zawiera mnóstwo firm przemysłowych, zróżnicowanych przez System Klasyfikacji Przemysłowej Ameryki Północnej (NAICS), opartych na stosunku przemysłów do PKB USA. Ankieta pokrywa 18 przemysłów, które zawierają każdy aspekt sektora produkcyjnego.
Członkowie otrzymują miesięczne kwestionariusze, w których pytani są o identyfikacje miesięcznych zmian w poniższych 10 aktywnościach biznesowych:

 • Nowe zamówienia – od klientów
 • Produkcja – wskaźnik i kierunek zmian w poziomie produkcji
 • Zatrudnienie – wzrost lub spadek
 • Dostawy – szybkie czy wolne
 • Inwestycje – wzrost czy spadek
 • Inwentarz klientów – wskaźnik poziomu inwentarzu prowadzony przez organizacje konsumenckie
 • Ceny – raport, na temat, czy organizacja płaci więcej czy mniej za usługi i dobra
 • Zaległości w zamówieniach – spadek czy wzrost
 • Nowe zamówienia eksportowe – miara poziomu zamówień eksportowych
 • Import – miara wskaźnika zmian w importowanych materiałach

Ankiety wysyłane są do Komitetu Ankiet Biznesowych w pierwszej części każdego miesiąca, a respondenci proszeni są o raport informacji tylko z bieżącego miesiąca. Większość respondentów czeka do końca miesiąca, by odpowiedzieć na ankietę w sposób dobrze odzwierciedlający obecną aktywność biznesową. ISM zbiera dane i analizuje raporty pierwszego dnia następnego miesiąca.
Obliczenie PMI
PMI to indeks opierający się na równych wagach (20%) poniższych pięciu indeksów składowych: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy oraz inwentarz.
Przykładowo, w listopadzie 2013 r. raport ISM przedstawiał takie wartości indeksów składowych: nowe zamówienia 63.6, produkcja 62,8, zatrudnienie 56.6, dostawy 53.2 i inwentarz 50.5. W oparciu o wagę 20% każdej części, PMI wynosił 57.3.
Do ISM pojawiają się również dostosowania sezonowe przeprowadzane przez Departament Komercyjny USA każdego roku w styczniu, dla czterech z pięciu części składowych (poza inwentarzem). Dostosowania sezonowe dokonywane są po ty, by uzupełnić między roczne dewiacje związane ze zmianami pogodowymi, świętami, itp.
Indeks dyfuzyjny
Wszystkie indeksy ISM są indeksami dyfuzyjnymi, co oznacza, że mierzą rozmiar zmian powstałych w danej grupie. Dla każdej z 10 aktywności biznesowej, respondenci proszeni są o stwierdzenie czy nastąpiło polepszenie, pogorszenie, czy sytuacja jest bez zmian, w porównaniu z minionym miesiącem. Indywidualne indeksy dla każdej aktywności biznesowej, takiej jak produkcja, zatrudnienie itp. są przeliczane przez branie procenta respondentów, którzy powiedzieli, że aktywność uległa poprawie (np. jest wyższa lub lepsza) oraz dodanie go do połowy procenta, który wykazuje aktywność niezmienną.
Przykładowo, jeśli 40% respondentów stwierdziło, że zatrudnienie wzrosło, 35% stwierdziło brak zmian a 25% stwierdziło spadek, indeks dyfuzyjny wynosił będzie 57.5% (40% + [0.5 x 35%]).
Dla indeksu dyfuzyjnego ogólnie, odczyt 50% wskazuje na brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiaca, gdy wszystko powyżej, jest dużą zmianą. Odczyt 100 wskazuje, że wszyscy respondenci wskazali na wzrost danej aktywności. Odczyt 0 natomiast wskazuje, że wszyscy respondenci wskazali spadek aktywności.
Interpretacja PMI
Odczyt PMI powyżej 50 albo 50% wskazuje wzrost albo rozrost sektora przemysłowego USA w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdy odczyt poniżej 50 sugeruje spadek. Odczyt 50 wskazuje na brak zmian.
Kolejną kluczową liczbą, której należy się przyglądać jest 42.2% ponieważ gdy PMI jest na tym poziomie przez dłuższy czas, wskazuje to na rozrost całkowity gospodarki. W listopadzie 2013 r. odczyt PMI 57.3 wskazywał, że gospodarka USA rozrosła się na 54 miesiąc, ponieważ w czerwcu 2009 r. poziom wynosił 42.2, co było początkiem post kredytowego kryzysu. Nastąpiła jednak niesamowita poprawa sytuacji zdeterminowana przez Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych. Wskaźnik z listopada 2013 r. wskazuje również, że sektor przemysłowy USA wzrastał przez 6 miesięcy, pełnych sukcesu.
W wydaniu PMI dla prasy w listopadzie 2013 r. ISM zauważyło, że w oparciu o relację historyczną pomiędzy PMI a całkowitą gospodarką, średni poziom PMI 53.7% w pierwszych 11 miesiącach 2013 r. oznaczał 3.6% wzrost PKB USA na podstawie rocznej, która była znacząco wyższa niż przewidywania ekonomistów.

Wady i zalety PMI

Mocne strony

 • PMI to wskaźnik czasowy, jest ujawniany pierwszego dnia miesiąca po tym, którego dotyczy ankieta.
 • Jest to najodpowiedniejszy wskaźnik określający stan gospodarki USA.
 • PMI zagęszcza zdrowie sektora przemysłowego USA do pojedynczej liczby, gdy „Raport Biznesowy” zawiera mnóstwo informacji o głównych aktywnościach biznesowych.

Słabe strony:

 • PMI zajmuje się jedynie sektorem przemysłowym, którego znaczenie dla gospodarki USA zmniejsza się od lat. ISM wydaje również inny raport miesięczny, ISM Nie-Przemysłowy Raport Biznesowy, który bada sektor usług.
 • „Raport Biznesowy”, którego dane wykorzystywane są do wyliczania PMI jest subiektywny i podatny na błędy.

Jak używać PMI

PMI jest bardzo ważnym wskaźnikiem, który może poruszać rynkiem finansowych. Jednakże, najnowsze odczyty sugerują nieoczekiwane zmiany w gospodarce – na lepsze, bądź gorsze – najlepiej poczekać na moment, gdy kolejne czynniki również potwierdzą te zmiany, zamiast od razu zmieniać całkowite plany transakcyjne na podstawie pojedynczego oczytu.
Co do PMI, należy pamiętać o poniższych kwestiach:

 • Patrz poza numery nagłówkowe PMI – ISM zawiera wartościowe informacje co do kluczowych elementów gospodarki USA, takich jak produkcja, zatrudnienie, ceny oraz import i eksport. Zanurzenie się w statystyki umożliwi ci lepszy odczyt stanu gospodarki USA, niż tylko ograniczanie się do głównych danych PMI.
 • Pamiętaj o kluczowych poziomach PMI i indeksach składowych – Tak, jak 42.2 reprezentuje poziom kluczowy dla PMI, wspomnianego wcześniej, główne sub indeksy mają kluczowe poziomy, które są nic nie warte. Przykładowo, Indeks Zatrudnienia powyżej 50.5% z biegiem czasu, jest w zasadzie stały bez wzrostu w wysokości płac poza sektorem rolniczym, jak donosi Biuro Statystyk Pracy. Podobnie, indeks produkcji powyżej 51.2% jest związany ze wzrostem danych produkcji przemysłowej Rezerw Federalnych.
 • Pozycjonowanie portfolio przed ujawnieniem PMI – Ponieważ PMI może być czynnikiem wpływającym na rynek, może być najlepiej pozycjonować portfolio przed ujawnieniem najnowszych danych. Jeśli gospodarka USA mocno wzrasta, a PMI oczekiwany jest dodać jej siły, może być warto kupić obligacje amerykańskie nieco wcześniej. Odwrotnie, jeśli oczekiwania dotyczą słabej liczby PMI, możę być lepiej odłożyć zakup obligacji, do ich ujawnienia.

Podsumowanie

PMI to bardzo ważny wskaźnik, który zapewnia wartościowy wgląd w stan gospodarki USA ogólnie, a w szczególności w sektor przemysłowy. Części składowe indeksu często są pomijane, stąd nowi inwestorzy powinni się z nimi zapoznawać.

Informacje o autorze

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Co ja tutaj robię? ;)

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz