Zasady działania rynku Forex

Zasady działania rynku Forex

Zlecenia kupna lub sprzedaży waluty może być umieszczone w dowolnym momencie, gdy rynek jest otwarty. W przypadku większości platform obrotu, wprowadzanie zlecenia forex jest tak łatwe, jak kliknięcie myszą.

Jeśli przedsiębiorca chce kupić parę walutową, to mówi się, że powinien to robić przy długiej pozycji na tej parze.

Pojęcia kupna, sprzedaży, długim i krótkim handlu, mogą być mylące w handlu walutami, ponieważ w każdym handlu forex jedna waluta jest wymieniana na inną – w zasadzie nie ma buy / długie i sprzedać / short w każdej branży. Dla uproszczenia, może to być najprostszy sposób przedstawienia pary walutowej jako abstrakcyjnego instrumentu finansowego, do którego przypisana jest cena na rynku forex.

Jednocześnie, ważne jest, aby utrzymać perspektywę i pamiętać, że abstrakcyjne wyglądające urządzenie, w bardzo realny sposób reprezentuje rzeczywistą wartość względną dwóch bardzo realnych walut. Gdy para walutowa jest kupowana, przedsiębiorca dokonuje zakupu waluty bazowej i sprzedaży waluty cytatu. Gdy para walutowa jest sprzedawany, jest odwrotnie: przedsiębiorca kupuje waluty ofertowe i sprzedaje waluty bazowe.

Rodzaje zleceń

Zlecenia kupna-sprzedaży walut są zazwyczaj wydawane bezpośrednio do brokera forex za pośrednictwem platformy transakcyjnej.

Różne rodzaje zleceń są wykorzystywane w handlu forex. Rodzaje zamówień forex będą znane doświadczonym handlującym w taki sposób.

Zdolność do składania zamówień od razu jest wyraźnym przeciwieństwie w stosunku do wielu innych rynków, gdy rzeczywista cena, po której zlecenie rynkowe jest wykonywane może znacznie różnić się od ceny w momencie składania zamówienia.

Rozważmy na przykład przedsiębiorcy, który chce kupić USD / CAD, myśląc, że jest prawdopodobne, że zyska na takiej transakcji. Jednak przedsiębiorca uważa, że para będzie tracić na wartości nieco poniżej obecnej ceny rynkowej przed wzzrostem ceny. Ponieważ przedsiębiorca chce kupić walutę po najniższej możliwej cenie, więc musi czekać, aż para osiągnie niższą cenę przed wejściem do handlu.

Bez zlecenia limitowanego, przedsiębiorca będzie musiał cierpliwie obserwować platformę handlową.

Kolejność limitu automatyzuje proces. Kolejność limit może być określona, a platforma handlowa będzie czekać aż cena spadnie do poziomu określonego przez danego inwestora (lub upragnionego przez inwestora).

Przedsiębiorca musi nieustannie monitorować rynek i sprawdzać reguły nim rządzące.

Zlecenie Stop jest podobne, ale przeciwne do celu Limit. Tego rodzaju postanowienie jest zwykle stosowane do zakończenia transakcji przez likwidację stanowiska, gdy zmieni się cena rynkowa wbrew oczekiwaniom (i położenie) przedsiębiorcy.

Zamykanie pozycji

Przedsiębiorca opuszcza stanowisko, czyli dopełnia transakcję handlową, lub pozostaje na rynku, kiedy wykonuje odwrotną transakcję handlową, przez którą rozpoczął. Jeśli kupił USD / CAD potem sprzedaje USD / CAD. Należy pamiętać, że przedsiębiorca może również sprzedawane USD / CAD na początku, a potem kupić USD / CAD, później wyjść z rynku oraz zamknąć pozycję.

Obliczanie zysku lub straty

Kiedy handel jest zakończony, zysk lub strata może być obliczona, zazwyczaj jest to wykonywane automatycznie przez platformę obrotu (i większość platform obliczania zysków i strat w sposób ciągły w handlu. Zysk / Strata jest różnica pomiędzy wartością waluty, kiedy transakcja została zawarta, a gdy została ukończona.

Podobnie jak w aukcji, transakcja na rynku walutowym wykorzystuje warunki kupna i opisuje wartość waluty. W długotrwałym handlu na parze walutowej, utrata zysku jest różnica pomiędzy ceną zapytać, kiedy handel jest wpisany, a ceną oferty, gdy proces kupna-sprzedaży zostaje zakończony. Z drugiej strony, w krótkim handlu zysku / straty oblicza się jako różnicę między ceną kupna w momencie wejścia i ask w czasie, gdy transakcja zostanie zamknięta.

Załóżmy, że przedsiębiorca uważa, że euro będzie przeżywało wzrost wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Przedsiębiorca umieszcza zlecenia kupna na rynku EUR / USD, a obrót jest wykonywany w (wówczas) obecnej cenie 1.3490 / 93. Ponieważ przedsiębiorca musi kupić po cenie ask, zakup jest realizowany dla 100.000 euro w cenie $ 134.930 USD.

Przedsiębiorca zamyka transakcję handlową poprzez sprzedaż EUR / USD po cenie rynkowej 1.3505 / 08. Ponieważ przedsiębiorca musi sprzedać po cenie Bid, on sprzedaje EUR / USD do $ 135.050 USD.

Zysk z tej transakcji wynosi 80 dolarów (135050-1354930$)

Jednakże, jeżeli handel nie udał się, to przedsiębiorca nadzieję, że za jakiś czas wynik nowej transakcji będzie odmienny.

Załóżmy, że handel był zamknięty ze sprzedaży EUR / USD pozycję, gdy cena była w 1.3484 / 87. W tej cenie, to 100.000 euro są sprzedawane za +134.840$. Wyniki handlu w kontekście utraty wynosi 90 dolarów (134,840$ – 134.930$)

Saldo konta, dźwigni i marży

Szybki przegląd dźwigni i marży może być pomocny.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymywania środków na koncie bankowym za pomocą maklerów. Depozytem zarządza wyspecjalizowane biuro maklerskie.

Minimalna kwota tego konta jest często tworzona przez maklerów. W celu wprowadzenia i utrzymania handlu, przedsiębiorca musi zgodzić się na utworzenie rachunku marży. Wysokość marży stanowi procent wartości handlowej.

Stosunek przełożenia jest zwykle w zakresie od 100: 1 do 10: 1. Jeśli stosunek ten wynosi 100: 1, przedsiębiorca musi zarezerwować 1% wartości handlowej jako margines.

Rozważmy przykład przedsiębiorcy, który wchodzi do pełnego rozmiaru handlu na USD / JPY. Handel ma wartość 100.000 dolarów. Jeśli dźwignia oferowana przez brokera jest 50: 1, przedsiębiorca musi utrzymać i zobowiązać 2% wartości transakcji lub 2000$. Jeśli USD / JPY zyski handlowe wartości, saldo rachunku przedsiębiorcy wzrośnie o kwotę zysku (zapewniając w ten sposób dodatkowe środki, które przedsiębiorca może wykorzystać do wprowadzenia dodatkowych transakcji).

Jednakże, jeśli transakcja daje wynik ujemny, nawet tymczasowo, wówczas przedsiębiorca musi zobowiązać się do stworzenia dodatkowych środków, zmniejszając w ten sposób ilość funduszy na rachunku marż, które byłyby dostępne do zaangażowania w innych branżach. Jeśli straty w handlu przekraczać będą saldo dostępne na rachunku przedsiębiorcy platforma handlowa zwykle wychodzi z pozycji automatycznie.