Transakcje na rynku forex

transakcje-na-rynku-forex-2

Transakcje na rynku forex

Transakcje na rynku Forex są realizowane przez inwestorów. Inwestorzy kupują i sprzedają waluty, zarabiając na transakcjach tego rodzaju. Inwestowanie na rynku walutowym jest dla każdego, a nie dla wybrańców losu. Wystarczy poznać podstawowe zasady, założyć konto i zacząć zarabiać. Nie ma w tym wielkiej filozofii – wystarczą wiedza i ostrożność, a zysk pojawi się na pewno. Forex jest rynkiem poza giełdą, czyli pozagiełdowym, nie ma centrali, która kierowałaby takim rynkiem. Transakcje przeprowadzane są w sposób elektroniczny. Gra na rynku walutowym może być długoterminowa lub krótkoterminowa. Może trwać kilka dni lub kilka miesięcy. Zanim inwestor zacznie realne inwestowanie powinien skorzystać z wersji demo – inwestuje wtedy wirtualne pieniądze, nie notuje strat i może nauczyć się zachowań rynku Forex oraz poznać własne możliwości, testować umiejętności, wyciągać wnioski.

Poznaj kilka ważnych terminów dla rynku Forex

Inwestowanie na rynku walutowym wymaga też znajomości terminologii typowej dla tego rynku. Spread jest to różnica między ceną sprzedaży i ceną kupna waluty. Pipsy opisują wzrosty lub spadki wartości waluty. Kurs walutowy jest ceną danej waluty. Na rynku Forex wymieniane są pary walut. Jedna waluta jest bazowa, a druga to kwota lub kwotowana. Kupuje się walutę bazową, a sprzedaje kwotowaną. Depozyt zabezpieczający jest kwotą, która jest przeznaczona na daną transakcję. Zabezpiecza ona straty, które mogą się czasami pojawić. Dźwignia finansowa pozwala obracać kapitałem wyższym od posiadanego. Na przykład wpłacając 400 złotych brokerowi możemy kupować za 40 000 złotych, ale musimy być ostrożni, aby nie ponieść strat i nie stać się Forexowymi bankrutami.

Bez analizy nie ma inwestycji

Analiza jest istotna dla inwestorów. Nie można spontanicznie podejmować decyzji związanych z finansami. Na Forex stosuje się analizę techniczną, która określa przyszłą wartość instrumentów finansowych. Podstawą do tego są wykresy. Analiza fundamentalna natomiast monitoruje wydarzenia związane z inwestycjami Forex i pozwala inwestorowi przewidywać wpływ wydarzeń na świecie na inwestycje oraz zachowanie rynku Forex. Analizy nie dają stuprocentowej gwarancji sukcesu, ale są sposobem na minimalizowanie strat.

Znajomość podstawowych terminów, zasad oraz posiadanie konta są podstawą do rozpoczęcia inwestycji na rynku Forex. Warto nieustannie się szkolić, zdobywać wiedzę i zyskiwać na inwestycjach Forex. Rosnąca popularność takich inwestycji świadczy o sile rynku walutowego oraz możliwościach zarobkowych, jakie on na pewno daje.