ForexBiznes: Forex od A do Z

Tag "biznes"

Wpływ konwersji walutowej na różne dziedziny życia

    Wpływ konwersji walutowej na różne dziedziny życia

Cena waluty jednego państwa staje się mocniejsza lub słabsza wobec waluty innego państwa na podstawie codziennej, jednak co to dokładnie oznacza dla tych, którzy nie handlują na rynku Forex? Kursy

0 komentarzy Czytaj całość

Znaczenie Indeksu Menadżerów Logistyki

    Znaczenie Indeksu Menadżerów Logistyki

Jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników dla oceny stanu gospodarki amerykańskiej jest PMI – Indeks Menadżerów Logistyki. PMI to główny wskaźnik „Raport Biznesu” ISM Manufacturing, wpływowej, miesięcznej ankiecie dotyczącej nabywania i

0 komentarzy Czytaj całość

Czemu kontrakty typu forward są podstawą wszystkich instrumentów finansowych

    Czemu kontrakty typu forward są podstawą wszystkich instrumentów finansowych

Najbardziej skomplikowane typy produktów inwestycyjnych zaliczają się do obszernej kategorii pochodnych papierów wartościowych. Dla wszystkich inwestorów koncept instrumentu pochodnego jest ciężki do zrozumienia. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż pochodne

0 komentarzy Czytaj całość

Co musi się stać, żeby dinar irakijski stał się stabilną inwestycją

    Co musi się stać, żeby dinar irakijski stał się stabilną inwestycją

Wskaźnik Forex dla konkretnej waluty jest bezpośrednio połączony z gospodarką oraz sytuacją polityczną danego kraju. Chociaż wahania cen we wskaźnikach Forex pomiędzy dwoma walutami podążają za trendem podaży i popytu

0 komentarzy Czytaj całość