Opcje binarne na rynku Forex

Opcje binarne na rynku Forex

Opcje binarne są łatwe

Opcje binarne, czyli inaczej opcje cyfrowe są nowym produktem na naszym rynku. Na świecie zyskują są coraz bardziej popularne, dają wiele możliwości. Opcje polegają na spekulacji na temat tego, jak zmieni się wartość aktywu bazowego w określonym przedziale czasowym. Inwestor wybiera aktywa do inwestowania, przewiduje wzrost lub spadek wartości instrumentu finansowego. Inwestor decyduje o wielkości sumy, którą chce zainwestować. Opcjami binarnymi spekuluje się na temat zmian na rynkach finansowych. Binarny oznacza złożony z dwóch części.

Kto może handlować opcjami?

Inwestowanie w opcje nie jest skomplikowane. Istnieją tylko dwa kierunki ruchu opcji – w górę lub w dół. Opcja może wzrastać lub spadać. Traderzy, którzy zajmują się transakcjami na forex od dłuższego czasu mogą zająć się też tematem. Inwestor wybiera opcję „call” jeśli przewiduje wzrostu opcję „put”, jeżeli uważa, iż wartość aktywu może zmaleć lub spadać. Transakcja zakładana jest na czas od kilku minut do kilku godzin, po którym sprawdza się czy cena w momencie zakończenia jest wyższa czy niższa od ceny wyjściowej. Handel opcjami może przynieść nawet do 85% zysku z transakcji. Oczywiście zysk z opcji uzależniony jest od zainwestowanej kwoty, rodzaju instrumentu waloru oraz od wartości opcji. Nawet, jeśli inwestor popełni błąd w wyliczeniach, to ma szansę odzyskać do 10%- 15% zainwestowanej sumy w ramach kwoty zwrotu. Warto zauważyć, iż potencjalny zysk lub strata określony jest już na początku transakcji, co daje graczowi pewne poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że nie utraci wszystkich swoich pieniędzy. Opcje binarne są dużą szansą dla inwestorów.