ForexBiznes: Forex od A do Z

Jak zarabiać na Forexie?

Jak zarabiać na Forexie?

Jak zarabiać na Forexie?
18 stycznia
12:12 2015

Kluczową rolę w zarabianiu pieniędzy na giełdzie forex odgrywa wiedza. Gracz musi znać prawa i reguły, które rządzą rynkiem walutowym oraz orientować się, jakie czynniki mogą wpłynąć na decyzje graczy. Gracz musi również rozumieć relacje między rynkiem walutowym a rozmaitymi uwarunkowaniami o charakterze makroekonomicznym, politycznym oraz gospodarczymi (w skali globalnej oraz krajowej). Dzięki tej wiedzy prognozowanie wzrostu bądź spadku kursu danej waluty stanie się łatwiejsze i obarczone mniejszym poziomem ryzyka. W praktyce oznacza to, iż gracz powinien śledzić na bieżąco informacje dotyczące najsilniejszych gospodarek świata (zwracając uwagę na takie parametry, jak wartość produkcji przemysłowej, wysokość bezrobocia, wysokość lokalnych stóp procentowych, indeksy giełdowe, siła nabywcza waluty itp.).

Istnieje kilka zasad, których przestrzeganie umożliwia przeprowadzanie transakcji zakończonych zyskiem.

  1. Dobry gracz śledzi doniesienia z rynku i poddaje je wnikliwej analizie, przewidując, jak dana wiadomość może wpłynąć na popyt lub podaż konkretnej waluty. Podejmuje decyzje nie pod wpływem chwili, lecz na podstawie sygnałów płynących ze wskaźników. Potrafi wyznaczać trendy i stosuje metody analizy technicznej.
  2. Nie dopuszcza do sytuacji grożących utratą zaangażowanego na rynku forex kapitału. Aby zabezpieczyć się przed niedopuszczalną stratą wprowadza zlecenia z limitem i zlecenia stop-loss.
  3. Potrafi ocenić, czy spread (różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej pary walut) jest na tyle tyle zadowalający, iż pozwala w danym momencie z zyskiem otworzyć, a następnie zamknąć pozycje.
  4. Na bieżąco śledzi zachowanie par walut, które są zaliczane do grupy majors (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY). Waluty te odgrywają decydującą rolę w światowej gospodarce, a ich kursy silnie oddziałują na zachowanie się pozostałych par walut (grupy minors i exotic).
  5. Gracz potrafi wyciągnąć wnioski z wcześniejszych porażek – prowadzi statystykę wygranych i przegranych transakcji, udoskonala strategię gry na koncie DEMO, stale pogłębia swoje umiejętności.

Informacje o autorze

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Co ja tutaj robię? ;)

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz