Handel za pomocą MACD i ruchomego poziomu średniego

Handel za pomocą MACD i ruchomego poziomu średniego

Większość indywidualnych inwestorów oraz handlowców skupia się na tradycyjnych inwestycjach takich jak akcje, EFT, opcje i obligacje, faktem jednak jest, iż rynek Forex jest obecnie najbardziej aktywnym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie. A ponieważ coraz więcej osób jest świadomych rynku Forex oraz uczy się nie tylko jak handlować parami walutowymi, lecz również na czym polegają mechanizmy oraz wymagania kapitału, FX ciągle się rozrasta. Interes jest uczciwy a możliwości prawdziwe, więc handlowcy nowi dla tego rynku muszą nauczyć się decydować jak będą określać punkty wejścia i wyjścia ze swoich transakcji.

Odnalezienie trendu

Większość transakcji na rynku Forex odbywa się krótkoterminowo. Więksi handlowce i instytucje z potężną siłą komputerową i wysoce wyspecjalizowanymi algorytmami handlowymi. Nawet dla najmniejszych handlowców pokusa krótkoterminowych transakcji jest bardzo silna, ponieważ zawiera określenie ilości czasu, w którym kapitał podlega ryzyku. W zasadzie, nie ma nic złego w handlu krótkoterminowym. Grunt to określić, czy być zwyżkowym czy spekulacyjnym na danej parze walutowej, przed przystąpieniem do transakcji. Właśnie w tym miejscu transakcje długoterminowe mogą zapewnić nam przydatny plan działania.
Stare przysłowie wszystkich handlowców brzmi: „trend jest twoim przyjacielem.” Przeszło ono próbę czasu. Podczas gdy każda ilość transakcji krótkoterminowych może przynosić zyski, w większości przypadków, łatwiej jest zarabiać podążając za głównymi trendami. W takim przypadku, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pary walutowej, należy obiektywnie zdefiniować obecny trend panujący na rynku. Z tego miejsca możesz spróbować określić swoje obecne punkty wejścia i wyjścia. Ważną zasadą jest skupianie się na transakcjach długoterminowych, gdy główny trend jest zwyżkowy oraz na transakcjach krótkoterminowych, gdy główny trend jest spekulacyjny. Przyjrzyjmy się obu opcjom.

Skupienie się na transakcji długoterminowej

Ryc. 1 prezentuje prosty wykres miesięczny GBP/JPY. Tak jak w przypadku każdej innej transakcji – są czasy, kiedy para wzrasta, czasy, kiedy spada oraz czasy, kiedy handluje się nią według konkretnej skali. Naszym zadaniem jest określenie kilku prostych metod obiektywnego określania trendów „zwyżkowymi”, „spekulacyjnymi” albo „neutralnymi” w każdym okresie czasu. Żadna metoda nie ma zawsze racji, ale naszym celem jest tutaj po prostu określenie kierunku, w którym handlować, a NIE zidentyfikowanie konkretnych punktów wejścia i wyjścia.

Wdrażanie filtru handlowego nr 1

Jedną z najprostszych metod wdrażania filtru jest ustawianie średniej ruchomej dla zestawu danych. Są wady i zalety jej używania. Dobra wiadomość jest taka, że pozwala ona handlowcom na szybką wizualizację obecnego trendu przez prostą obserwację, czy ruchy cen są powyżej czy poniżej średniej ruchomej. Największa wada jest taka, że używanie jej do określania punktów wyjścia lub wyjścia praktycznie zawsze wywołuje sygnały gwałtownych skoków cen.

Jak pewnie zauważyłeś, przywieranie do głównego trendu, zidentyfikowanego przez tą prostą interpretację, może pomóc handlowcowi skupić się na najlepszych opcjach.

Wdrażanie filtru handlowego nr 2.

Przy próbie dalszej identyfikacji głównego trendu – oraz określenia najlepszych okoliczności czasowych dla braku transakcji (np. gdy oba wskaźniki nie zgadzają się dla trendu) – dodajmy kolejny czynnik. Ryc 3.ukazuje ten sam wykres co Ryc 2. jednak tym razem wskaźnik MACS jest umieszczony poniżej wykresem.
Punkty w czasie, gdy MACD zmieniał się od zwyżkowego do spekulacyjnego określone są zielonymi strzałkami w górę. Odwrotnie, punkty w których MACD zmieniał się od spekulacyjnego do zwyżkowego określone są przez czerwone strzałki w dół. Zauważ, że przyjęliśmy długoterminową wartość parametru 18,37 i 9 dla MACD (najbardziej powszechne wartości to 12,26 i 19). Nie ma czegoś takiego jak „poprawne” wartości, a niektóre eksperymenty mogą być potrzebne dla marketyzowania rynku. Nadal jednak ustawienia te świetnie pasują do naszego celu skupienia się na transakcji długoterminowej.

W tym momencie oznaczamy „główny trend” jako „zwyżkujący” i rozważamy transakcję wyłącznie długoterminową jeśli: a. GBP/JPY jest powyżej 26 miesięcznej średniej ruchomej, ORAZ b. Ostatnie sygnały MACD były określone „GÓRĄ”, zieloną strzałką. Odwrotnie, oznaczymy „główny trend” jako „spekulacyjny” i rozważymy jedynie długoterminową transakcję, gdy: c. GBP/JPY jest poniżej swojej 26 miesięcznej średniej ruchomej ORAZ d. Ostatnie sygnały MACD oznaczone były w „DÓŁ”, czerwoną strzałką. W przypadku każdej innej okoliczności, oznaczymy główny trend jako „neutralny” i nie będziemy handlować GBP/JPY. Dokładnie jeśli: e. GBP/JPY jest powyżej swojej 26 miesięcznej średniej ruchomej, ale ostatnie sygnały MACD oznaczone są czerwoną strzałką LUB

f. GBP/JPY jest poniżej swojej 26 miesięcznej średniej ruchomej a ostatnie sygnały MACD oznaczone są zieloną strzałką.

Podsumowanie

Jednym z kluczowych sposobów na odniesienie sukcesu jest bycie zdolnym do określenia okoliczności i identyfikowania sposobów ich wykorzystania. Zdecydowanie wiele okoliczności jest dostępnych w konkretnym okresie czasu pośród rozmaitych par walutowych. Handel w kierunku głównych trendów od dawna uważany jest za najlepszą metodę uzyskania zysków na rynku finansowym.
Konkretne metody opisane w tym artykule nie powinny być uważane za jedyne oraz najlepsze narzędzia identyfikacyjne. W zasadzie opisane są jako przykłady metod obiektywnego identyfikowania oraz określania długoterminowych trendów. Indywidualni inwestorzy mogą odnaleźć inne i lepsze metody określania trendów. Z tego miejsca pozostaje następny krok do skompletowania układanki: dokładne sprecyzowanie momentów wejścia i wyjścia z transakcji. Jakiej kol wiek metody użyjesz, zapewni ci ona spokój umysłu, gdyż będziesz wiedział, że handlujesz w kierunku głównego trendu danego rynku.