Giełda Forex: największy i najbardziej płynny rynek na świecie

Giełda Forex: największy i najbardziej płynny rynek na świecie

Obecnie giełda walutowa Forex stanowi największy i najbardziej płynny rynek obrotu na świecie, na którym transakcje są zawierane 24 h na dobę. Jednak w odróżnieniu od innych rynków kapitałowych obrót na rynku forex nie jest scentralizowany przez jakąkolwiek giełdę. Na rynku forex działają różne grupy uczestników. Są to: banki centralne, banki komercyjne, brokerzy komercyjni, przedsiębiorstwa komercyjne, fundusze hedgingowe (parasolowe) oraz gracze indywidualni (spekulanci).

Banki Centralne – choć ich udział stanowi zaledwie kilka procent obrotów giełdy forex, należą do najpoważniejszych graczy na rynku. Ponieważ ich podstawowym zadaniem jest utrzymanie stabilności cen i wzrostu gospodarczego, a więc realizacja polityki pieniężnej swoich państw, zawierane przez banki centralne transakcje mają na celu utrzymanie określonych relacji i wskaźników na rynku pieniężnym. Z racji tego, iż banki centralne zarządzają krajowymi rezerwami walutowymi, ich wpływ na zachowanie rynku i kursy wymiany walut jest znaczący.

Banki komercyjne – przeprowadzają transakcje kupna i sprzedaży walut zarówno w celach spekulacyjnych, jak i komercyjnych (w imieniu i na potrzeby swoich klientów). Ze względu na wolumen transakcji, które obsługują, posiadają istotny wpływ na płynność rynku forex. Brokerzy komercyjni – pośredniczą w handlu walutami obcymi, przeprowadzając transakcje w imieniu swoich klientów (zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych). Pełnią również funkcje doradcze, szukając np. okazji inwestycyjnych. Ponadto występują w roli mediatorów między rynkiem detalicznym a międzybankowym, a także oferują dostęp do platform transakcyjnych.

Przedsiębiorstwa komercyjne – są to firmy, które prowadzą działalność importową/eksportową, a tym samym są narażone na ryzyko związane z kursem wymiany walut. Za pośrednictwem rynku forex zabezpieczają się więc przed ryzykiem związanym z wahaniami kursowymi, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa.

Fundusze hedgingowe – ich wpływ na rynek forex jest z roku na rok coraz większy. Są to fundusze prywatnych inwestorów, będących aktywnymi spekulantami na rynku walutowym. Najważniejszymi cechami funduszy hendingowych jest bardzo wysokie ryzyko ryzyko inwestycyjne oraz spekulacja na różnych aktywach z wykorzystaniem dźwigni, co daje im możliwość osiągania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy, jak i bessy na rynku. Ich działalność może prowadzić do zawyżania lub zaniżania poziomu cen walut, nie mających uzasadnienia we wskaźnikach fundamentalnych (w skrajnych przypadkach może nawet destabilizować kursy poszczególnych walut). Fundusze hendingowe poprzez agresywne strategie kształtują w głównej mierze dynamikę rynku forex, mają również olbrzymi wpływ jego płynność .

Inwestorzy indywidualni – czyli gracze, którzy chcą zarobić na ruchach cen poszczególnych walut za pośrednictwem platform brokerskich, oferujących błyskawiczną realizację zleceń oraz konta z wysoką dźwignią walutową. Generują większość obrotów na rynku forex i decydują o jego płynności.