ForexBiznes: Forex od A do Z

Analiza fundamentalna i strategie handlu fundamentalnego

Analiza fundamentalna i strategie handlu fundamentalnego

Analiza fundamentalna i strategie handlu fundamentalnego
16 grudnia
08:47 2014

W rynku akcjami, analiza fundamentalna zajmuje się miarą prawdziwej wartości firmy oraz lokowaniem inwestycji w tego typu kalkulacjach. Do pewnego stopnia, to samo dzieje się w detalicznym rynku forex, gdzie fundamentalni handlowcy forex szacują waluty (oraz ich państwa) tak jak firmy i używają ekonomicznych wiadomości by wprowadzać w życie pomysły na podnoszenie wartości waluty.

Wszystkie wiadomości ze świata, dane gospodarcze i wydarzenia polityczne, które mogą wypłynąć z państwa są podobne do wiadomości, które mogą wypłynąć z papierów wartościowych, używanych przez inwestorów by mieć pojęcie o ich wartości. Te wartości zmieniają się z biegiem czasu przez wiele czynników, włączając w to wzrost gospodarczy oraz siłę pieniądza. Handlowcy fundamentalni analizują wszystkie te informacje by wycenić wartość waluty.

Istnieje niezliczona ilość fundamentalnych strategii forex opartych na danych fundamentalnych. Można by śmiało napisać o nich książkę. By lepiej zrozumieć namacalne możliwości handlowe, przyjrzyjmy się kilku najbardziej typowym sytuacjom inwestycji przenoszących w forex. (By poznać najczęściej zadawane pytania odnoście handlu walutami, zajrzyj na „Najczęstsze Pytania Dotyczące Handlu Walutami”).

Załamanie inwestycji przenoszących

Inwestycje przenoszące to strategie, w których sprzedawca sprzedaje walutę, która ma najniższą stopę procentową a kupuje tą, która ma największą stopę procentową. Handlowiec podczas wykorzystywania strategii zauważa różnicę pomiędzy dwiema stopami. Gdy na rynku pojawia się wysoka dźwignia, nawet najmniejsza różnica między oboma wskaźnikami może przynieść ogromne zyski. Równocześnie z analizowaniem różnicy między wskaźnikami, inwestorzy również postrzegają wzrost wartości droższej waluty jako przypływ pieniędzy dla bardziej uległej waluty, która podnosi swoją wartość.

Autentyczne przykłady inwestycji przenoszących w handlu jenami rozpoczęły się w 1999 roku, gdy Japonia zmniejszyła swoje stopy procentowe praktycznie do zera. Inwestorzy zaczęli inwestować w te niskie wskaźniki i pożyczać ogromne sumy japońskich jenów. Pożyczony jen potem jest zamieniany w dolary amerykańskie, używane do wykupywania obligacji skarbowych USA, które oscylują wokół 4,5-5%. Odkąd japońska stopa procentowa wynosiła praktycznie zero, inwestorzy nie musieli płacić praktycznie nic za pożyczanie japońskich jenów, zarabiając wszystko na pozyskiwaniu obligacji skarbowych. Jednak za pomocą dźwigni, można zdecydowanie podważyć zyski zwrotne.

Przykładowo, 10cio krotna dźwignia sprawi, ze zwrot będzie w wysokości 30% na 3% zwrotu. Jeśli masz 1 000 dolarów amerykańskich na koncie i masz dostęp do 10cio krotnej dźwigni, będziesz miał pod kontrolą 10 000 dolarów amerykańskich. Jeśli na tym przykładzie wprowadzisz inwestycję przenoszącą, zarobisz 3% rocznie. Pod koniec roku twoja 10 000$ inwestycja będzie równa 10 300$, czyli 300 dolarów amerykańskich zysku. Ponieważ zainwestowałeś tylko 1000 dolarów ze swoich własnych pieniędzy, twój zwrot będzie 30% (300$/1000%). Jednakże strategia ta działa tylko wtedy, gdy wartość par walutowych pozostaje niezmienna bądź wzrasta. Stąd, większość handlowców, którzy zajmują się transakcją przenoszącą skupia swą uwagę nie tylko na różnicy stóp procentowych lecz także na wzroście kapitału. Kiedy znacznie uprości się tą transakcję, kluczową rzeczą do zapamiętania będzie fakt, iż malutka różnica w stopach procentowych może doprowadzić do ogromnych zysków, przy zastosowaniu dźwigni. Większość brokerów wymaga minimalnej marży by zarobić na transakcjach przenoszących.

Analiza fundamentalnaJednakże, transakcja ta komplikuje się przez zmiany w kursie walu pomiędzy dwoma państwami. Jeśli niżej położona waluta wzrośnie odnoście wyżej położonej, możemy zapomnieć o jakim kol wiek zysku. Głównym tego powodem jest to, iż ryzyko wyżej położonej waluty jest znacznie większe dla inwestorów, więc wola wybierać inwestycje w niżej położonej, bezpieczniejszej walucie. Ponieważ transakcje przenoszące są z natury długoterminowe, są bardzo podatne na rozmaite zmiany wraz z biegiem czasu, takie jak rosnący kurs niżej położonej waluty, który przyciąga większą ilość inwestorów i może prowadzić do wzrostu jej wartości, zmniejszając zwroty transakcji przenoszącej. Dzięki temu, przyszłość par walutowych jest tak ważna jak różnica pomiędzy stopami procentowymi. (By dowiedzieć się więcej o parach walutowych zajżyj na „Używanie Waluty Zgodnie z Twoimi Potrzebami”, „Nadawanie Sensu Euro i Frankowi Szwajcarskiemu” oraz „Siła Kursu Walut”).

By sprawa była jasna, wyobraź sobie, że stopa procentowa w USA wynosi 5%, gdy w Rosji 10%, dając możliwość transakcji przenoszącej dla handlowców by skrócić dolara amerykańskiego a przedłużyć rosyjskiego rubla. Przyjmując, że handlowiec pożycza 1 000 dolarów przy stopie procentowej 5% na rok i przelicza to na ruble rosyjskie wedle kursu 25 USD/RUB (25 000 rubli) inwestując dochody na rok. Przyjmując brak zmian w kursie walut, 25 000 rubli urośnie do 27 500, co zamienione powrotem na dolary da wartość 1 100$. Jednak, ponieważ handlowiec pożyczył 1 000 dolarów amerykańskich przy stopie 5%, jest on winien 1 050 dolarów, zarabiając tylko 50 dolarów netto.

Jednakże, wyobraź sobie sytuację, że przyszedł kolejny kryzys w Rosji. Taki jak ten w 1998 roku gdy rząd rosyjski nie wywiązał się ze spłaty długu, co doprowadziło do ogromnej dewaluacji waluty, gdyż uczestnicy rynku zaczęli masowo wyprzedawać swoje pozycje walutowe. W takim przypadku, jeśli pod koniec roku kurs wymiany byłby 50 USD/RUB, twoje 27 500 rubli mogłoby być wymienione jedynie na 550 dolarów amerykańskich (27 500 RUB x 0,02 RUB/USD). Ponieważ handlowiec winien jest 1 050 dolarów, poniesie stratę istotnego procenta oryginalnej inwestycji w tej transakcji przenoszącej, spowodowaną wahaniem waluty – nawet jeśli stopa procentowa w Rosji byłaby większa niż w USA.

Inny świetny przykład fundamentalnej analizy forex oparty jest na cenach towarów. (By dowiedzieć się więcej zajżyj na „Ceny Towarów a Wahania Walut”).

Teraz, powinieneś już znać niektóre podstawowe ekonomiczne i gospodarcze idee, które definiują forex oraz wpływ na wahania walut. Najważniejszą rzeczą poznaną w tej sekcji, powinien być fakt, że waluty oraz państwa, tak jak firmy, ciągle zmieniają swoją wartość w oparciu o czynniki fundamentalne takie jak przyrost gospodarki i stopa procentowa. Powinieneś również, w oparciu o wspomniane wyżej teorie ekonomiczne, wiedzieć jak niektóre czynniki ekonomiczne mogą wpłynąć na walutę w Twoim kraju.

Teraz przejdziemy do analizy technicznej, czyli innego podejścia do analiz, których można używać na rynku forex.

Informacje o autorze

Zenon Miłosz

Zenon Miłosz

Powiązane artykuły

1 komentarz

  1. Andrzej Nowak
    Andrzej Nowak 16 grudnia, 13:28

    „Najważniejszą rzeczą poznaną w tej sekcji, powinien być fakt, że waluty oraz państwa, tak jak firmy, ciągle zmieniają swoją wartość w oparciu o czynniki fundamentalne takie jak przyrost gospodarki i stopa procentowa”

    Zgadzam się w 100%, szkoda, że nie każdy kto handluje na Forexie o tym pamięta…

    Reply to this comment

Zostaw komentarz