/* Main theme color */ .slider-container .slider-controls .slider-control.active a, .breaking-news .breaking-title, .breaking-news .breaking-controls, .main-content-right .panel h3, .content-panel .panel-header b, .page-pager > span, .page-pager > a:hover, .shortcode-content .spacer-break-2, .shortcode-content .spacer-break-3, .shortcode-content .spacer-break-4, .shortcode-content table thead, .shortcode-content .accordion > div > a, .content .filter a.active, .article-array li:before { background-color: #264C84; } /* Main links color */ a { color: #264C84; } /* Page title color */ .content-article-title { border-bottom: 4px solid #264C84; color: #264C84; } /* Pager border color */ .page-pager { border-top: 1px solid #264C84; } /* Gallery shortcode active thumb color */ .shortcode-content .gallery-preview .gallery-thumbs li.active:before { box-shadow: inset 0px 0px 0px 5px #264C84; } /* Background Color/Texture/Image */ body { background: url(https://forexbiznes.pl/wp-content/themes/legatus-theme/images/background-texture-1.jpg); } .boxed { background-image: url(https://forexbiznes.pl/wp-content/themes/legatus-theme/images/background-header.jpg); } /* Content text */ p { font-size: 13px!important; font-family: 'Arial', sans-serif; } /* Logo text */ .header-middle .logo-text h1 { font-size: 55px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Main menu text */ .header .header-menu li a { font-size: 14px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Article title */ .article-big-block .article-header h2, .article-small-block .article-header h2 { font-size: 20px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Video title */ .video-small h2 a { font-size: 13px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Homepage's photo gallery title */ .photo-gallery-blocks .images-content li div.article-header h2 a { font-size: 16px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Blog page title */ .content-article-title h2 { font-size: 33px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Comment username */ .comment-block .commment-content .user-nick { margin-left: 75px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* "No comments" title */ .no-comment-block b { font-size: 22px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Error/succes message title */ .huge-message .big-title { font-size: 80px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Error/succes message second text */ .huge-message .small-title { font-size: 40px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Gallery Title */ .gallery-box .gallery-box-header h2 { font-size: 17px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Homepage's second column article title */ .article-middle-block .article-header h2 a { font-size: 13px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Sidebar panel title */ .main-content-right .panel h3 { font-size: 12px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Photo gallery title */ .panel-gallery .gallery-header b a { font-size: 13px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Sidebar article block title */ .article-side-block .article-header h2 a, .article-classic .article-header h2 a { font-size: 20px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Floating social button likes count text */ .social-icons-float .social-icon .social-count { font-size: 24px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Opened post title */ .main-article-content h2.article-title { font-size: 22px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Calendar dates */ .main-article-content .article-controls .date .calendar-date { font-size: 28px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* Bottom social button likes count text */ .article-share-bottom .social-icon .social-count { font-size: 11px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } /* "About author" author title */ .author-content h3 { font-size: 18px; font-family: 'Titillium Web', sans-serif; } var breakingStart = true; // autostart breaking news var breakingSpeed = 40; // breaking msg speed var breakingScroll = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; var breakingOffset = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; var elementsToClone = [true,true,true,true,true,true,true,true,true,true]; var elementsActive = []; var theCount = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; var _legatus_slider_timer; // Legatus Slider Options var _legatus_slider_autostart = true // Autostart Slider (false / true) var _legatus_slider_interval = 5000; // Autoslide Interval (Def = 5000) var _legatus_slider_loading = true; // Autoslide With Loading Bar (false / true) //form validation function validateName(fld) { "use strict"; var error = ""; if (fld.value === '' || fld.value === 'Nickname' || fld.value === 'Enter Your Name..' || fld.value === 'Your Name..') { error = "You didn't enter Your First Name."; } else if ((fld.value.length < 2) || (fld.value.length > 200)) { error = "First Name is the wrong length."; } return error; } function validateEmail(fld) { "use strict"; var error=""; var illegalChars = /^[^@]+@[^@.]+\.[^@]*\w\w$/; if (fld.value === "") { error = "You didn't enter an email address."; } else if ( fld.value.match(illegalChars) === null) { error = "The email address contains illegal characters."; } return error; } function valName(text) { "use strict"; var error = ""; if (text === '' || text === 'Nickname' || text === 'Enter Your Name..' || text === 'Your Name..') { error = "You didn't enter Your First Name."; } else if ((text.length < 2) || (text.length > 50)) { error = "First Name is the wrong length."; } return error; } function valEmail(text) { "use strict"; var error=""; var illegalChars = /^[^@]+@[^@.]+\.[^@]*\w\w$/; if (text === "") { error = "You didn't enter an email address."; } else if ( text.match(illegalChars) === null) { error = "The email address contains illegal characters."; } return error; } function validateMessage(fld) { "use strict"; var error = ""; if (fld.value === '') { error = "You didn't enter Your message."; } else if (fld.value.length < 3) { error = "The message is to short."; } return error; } function validatecheckbox() { "use strict"; var error = "Please select at least one checkbox!"; return error; }

ForexBiznes: Forex od A do Z

밀크티 다운로드

밀크티 다운로드

08 lutego
22:26 2020

분홍색 갈색 설탕 거품 우유 차 세트, 포스터 광고, 전단지 템플릿, 수채화 일러스트에 맑은 유리에 거품과 마시는 빨대달콤한 밀크 티. . 커피 밀크 티 겨울 과자 포스터에 대 한 블루 눈송이. 노란색 오렌지 색 간결 한 개요 mbe 스타일 진주 우유 차 작은 케이지 패키지 대만 요리 요소 아이스 밀크 티 와 꿀 플라스틱 유리 음료 여름 시원한 음료. 녹색 찻주전자 흰색 찻잔 클로즈업 사진에 빨간 액체를 붓는다. . 타피오카 진주를 곁들인 상쾌한 홈메이드 아이스 밀크 버블 티. 밀크 티와 허브 티 만화 귀여운 차 음료와 얼음 음료 아이스 꿀을 혼합 하는 상업 요소 영어 전통 티 시간 도자기 컵 냄비 아이콘 민트 맛 티백 화이트 세라믹 머그잔 갈색과 흰색 액체 내부 갈색 나무에 갈색 나무 보드에 네 개의 유리 컵 옆에 타원형 베이지 색 세라믹 접시에 표면 도넛. 말차 거품 밀크 티 수제, 광고 콘텐츠 현대, 수채화 일러스트 만들기. 버블 티, 펄 밀크 티 및 커피 컬렉션. 아침 식사에 대한 재료의 벡터 세트. 음식 상단보기의 손으로 그린 그림을 스케치합니다.

디저트 를 먹는 낙서 스타일 요소 손으로 그린 일러스트 낙서 무료 차 손으로 그린 밀크 티. 흰색 플라스틱 컵을 들고 검은 가죽 재킷에 여자 ..

Informacje o autorze

Krzysztof Balicki

Krzysztof Balicki

Pasjonat rynków Forex, założyciel serwisu ForexBiznes.pl

Kursy Forex

ParaKursZmianaAktualizacja
EUR/PLN4,6021-0,1022:59
USD/PLN3,92720,0422:59
CHF/PLN4,2398-0,0422:59
GBP/PLN5,3548-0,4322:59
EUR/USD1,1721-0,1422:59
AUD/CAD0,9173-0,5522:59
AUD/CHF0,6698-0,4922:59
AUD/CNH4,687-0,5022:59
AUD/JPY80,3306-0,1722:59
AUD/NZD1,03270,2422:59

 

Najnowsze komentarze